INVITAȚIE

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani organizează procedura de achiziție pentru Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare pe strada Prelungirea Bucovina din municipiul Botoșani și strada Municipiului din sat Curtești”.

Caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuție a lucrărilor de construcții pentru obiectivul de investiții este atașat prezentei invitații.

Detalii procedură de achiziție:

                               Cod CPV principal: 45232400-6 (Rev.2) - Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale;

                               Coduri CPV secundare: 71322200-3 (Rev. 2) - Servicii de proiectare a conductelor

                          79933000-3 (Rev. 2) - Servicii de asistenta de proiectare;

Procedura de atribuire a contractului: cumpărare directă;

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

Durata estimată a contractului: conform caietului de sarcini anexat;

                         Condiții de participare: Publicarea reperului în catalogul electronic propriu de pe  platforma SEAP până la data de 10.07.2020 ora 12:00

Modul de prezentare a ofertei: Propunerea financiară va conține prețul în lei, fără TVA;

Suma alocată pentru proiectul de investiții: max. 410.000,00 lei + TVA;

Intenția de participare la procedura de achiziție va fi comunicată la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pentru detalii suplimentare poate fi contactat domnul manager de proiect Iorga Florin, tel. 0743498100.

 

Director,

Egner Florin-Simion

 

Anexă: Caiet de sarcini proiectare și execuție „Rețea de canalizare pe strada Prelungirea Bucovina (Botoșani ) și strada Municipiului (Curtești)” - Rev. 0

 

 Invitatie

 Caiet de sarcini

Sportswear Design,Sports Shoes,Sports brands,Sportswear free shipping,buy footwear,Nike footwear,Adidas footwear,Asics footwearair jordans mens basketball shoes Reverse Bred DJ5982-602 Release Date

 

INVITAȚIE

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani organizează selecție de oferte în vederea verificării Documentației de identificare a proprietarilor de terenuri și asumei calculate pentru achiziția de terenuri prin documentația Studiul de fezabilitate pentru șoseaua de centură a municipiului Botoșani prin Curtești.

Documentația mai sus menționată poate fi consultată la sediul asociației.

Procedura de atribuire a contractului: selecție de oferte

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Durata estimată a contractului: 7 zile de la data semnării de ambele părți

Condiții de participare: Ofertele pot fi depuse doar de către experții evaluatori de bunuri imobile atestați ANEVAR

Modul de prezentare a ofertei:

Experții evaluatori interesați vor depune ofertele până la data de 18.03.2020, ora 10:00 la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., la nr. de fax 0231516129 sau la sediul asociației din Botoșani, str. Poștei nr. 9, et. IV B, cam. 406-407, următoarele:

  • termenul de finalizare a lucrării;
  • documente care să confirme calitatea de expert evaluator autorizat ANEVAR.

Propunerea financiară va conține tariful în lei, fără TVA.

Pentru detalii suplimentare poate fi contactat domnul Iorga Florin, tel. 0743498100, manager de proiect.

 

Director,

Egner Florin-Simion

 

Invitatie participare atribuire contract verificare SF

url clone,short url link,affiliate link trace, affiliate tracking url, spy offers,trace affiliate linkMen Nike Footwear

Ședința de lucru comună

Zona Metropolitană Botoșani – Consiliul Regional Odessa

Minută

 

Context: Organizarea la Botoșani a ședinței tehnice cu participarea membrilor Comitetului Comun de Monitorizare din Programul Transfrontalier România – Ucraina RO-UA 2014-2020

Perioada: 3-4 decembrie 2019

Locatie: sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani”, Botoșani, România

Participanti: dl Florin Egner - director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani”); dna Liliana Ivanova - director „Centrul pentru Dezvoltare Durabilă și Cercetări ale Mediului din Regiunea Dunării”, Consiliul Regional Odessa; Andrei Buzatu (Asociația de Dezvoltare Comunitară Durabilă – ”Împreună”)

Subiecte de discutie:

Prezentare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani”, Botoșani, România – dl Florin Egner, director: istoric, activități, proiecte, priorități și oportunități de dezvoltare;

Prezentare a Centrului pentru Dezvoltare Durabilă și Cercetări ale Mediului din Regiunea Dunării – dna Liliana Ivanova, director: istoric, activități, proiecte, priorități și oportunități de dezvoltare;

Propunere inițiere cooperare și proiecte comune bazate pe interese și nevoi comune ale comunităților reprezentate, din sectorul cultural, economic, social, turism, educație (academic) și sănătate.

 

Propuneri de proiecte comune:

Proiecte culturale de cunoaștere reciprocă, dezvoltare cooperare inter-instituțională

Proiect pilot de zonă metropolitana la Odessa

Proiect Universitate Botoșani în colaborare cu centrele universitare din Iași, Cernăuți, Chișinău și Odessa.

Realizarea unor vizite pentru schimb de experiență in domeniul administrativ, cultural, educație și economic

Realizarea unor evenimente comune (și în oglindă) cu tematici diverse.

Schimb de materiale informative: Zona Metropolitană Botoșani – Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Odesa

Pași de urmat:

1) Realizarea unui schimb de vizite în perioada urmatoare, pentru o cunoaștere reciprocă, inițierea unei relații de cooperare și formalizarea acesteia prin semnarea unui Acord de Parteneriat/ Cooperare, conținând liniile generale de cooperare.

2) Realizarea unei strategii comune de dezvoltare a cooperării, la toate nivelurile.

3) Identificarea unor surse de finanțare care să asigure cadrul de dezvoltare a cooperării, în baza unor proiecte comune.

4) Pregătirea unor proiecte comune pentru accesarea unor finanțări în domenii diferite, începând cu cultura și educația.

 

P1                       P2

Authentic Sneakers,Best Authentic Sneakers,Buy Sneakers,Buy Kicks,Authentic Nike Sneakers,Nike Sneakers,Best SneakersSneakers Nike

Agenda Forumului economic româno - ucrainean

18-19 aprilie 2019

Ziua 1 - 18 aprilie 2019

Locul de desfășurare: Sala de conferințe ,,Nicolae Iorga” din Prefectura Botoșani

Moderatori:

                    - Florin Simion Egner – Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani;

                    - Nelya   Malko           – Director executiv al Asociației ,,Agenția de Dezvoltare a Comunităților Bucovinene”

9:30 - 10:00 Sosirea şi înregistrarea participanţilor  
10:00 - 10:15 Cuvânt de deschidere. Prezentarea agendei Forumului Economic.

Mugurel Cătălin Flutur

Președinte al ADI Zona Metropolitană Botoșani

10:15 - 10:40

Mesaje de salut

- Dan Șlincu – Prefectul Județului Botoșani;

- Ігор Богатирець - Șef adjunct al Administrației Regionale de Stat Cernăuți;

- Costică Macaleți – Președintele Consiliului Județean Botoșani;

- Катерина Гуцуляк -Șeful Departamentului Administrației Locale al Consiliului Regional Cernăuți;

- Grigore Timiș - Deputat în Rada Supremă de la Kiev

 
10:40 - 11:00

Prezentarea participanților

- Florin Egner

- Nelya   Malko

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani

Asociația ,,Agenția de Dezvoltare a Comunităților Bucovinene”

11:00 - 12:30

Intervenții:

Soluții concrete pentru dezvoltarea afacerilor cu parteneri din regiunea Cernăuți

 

Oportunități de afaceri în regiunea transfrontalieră Cernăuți – Botoșani;

 

Dezvoltarea relațiilor economice ale comunei Vlădeni în parteneriat cu unități administrativ – teritoriale din Regiunea Cernăuți

 

Comunitățile teritoriale Unite - o nouă formă de dezvoltare a autonomiei locale și a teritoriilor

 

Valeriu Iftime –Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani

Васyль Ляхович - Șeful Camerei de Comerț și Industrie Cernăuți

 

Voicu Murariu – Administratorul public al Comunei Vlădeni

 

 

Nelya Malko - Director executiv al Asociației ,,Agenția de Dezvoltare a Comunităților Bucovinene”

12:30 - 14:30

- Întâlnire între parlamentarii botoșăneni Tamara Ciofu, Costel Lupașcu, Răzvan Rotaru și parlamentarul ucrainean Grigore Timiș.

Prânz

 
14:30 – 15:10

Intervenții:

Utilizarea fondurilor europene – resursă importantă pentru dezvoltarea economiei locale;

Oportunități pentru comunitățile și întreprinderile de cooperare transfrontalieră în contextul Strategiei pentru Regiunea Dunării

 

Ioan Butnaru – Primarul comunei Hilișeu – Horia

Natalia Katryuk - Primarul comunei Mamayvtsi

15:10 -16:30 Discuții interactive între participanți  
16:30 - 17:30 Vizitarea municipiului Botoșani  
19:00 Cina  

 

Ziua a 2 – a - 19 aprilie 2019

Locul de desfășurare: Incubatorul de Afaceri Botoșani

Moderatori:

             - Florin Simion Egner – Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani;

              - Nelya Malko           – Director executiv al Asociației ,,Agenția de Dezvoltare a Comunităților Bucovinene”

09:30 - 10:00 Înregistrarea participanţilor  
10:00 - 10:15 Deplasare la Incubatorul de Afaceri Botoșani  
10:15 - 10:35

Scurtă prezentare a partenerilor.

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani

- Asociația ,,Agenția de Dezvoltare a Comunităților Bucovinene”

 

Florin Egner

 

Nelya   Malko

10:35 - 11:00 Vizitarea Incubatorului de afaceri Botoșani Florin Iorga – Manager de proiecte
11:00 - 13:00

- Discuții între reprezentanți ai autorităților locale din România și Ucraina;

 

- Sinteza discuțiilor. Concluzii și propuneri.

 
13:00 - 13:30

Întâlniri protocolare

- Întâlnirea Prefectului Județului Botoșani cu Șeful adjunct al Administrației Regionale de Stat Cernăuți;

- Întâlnire între Președintele Consiliului Județean Botoșani și Șeful Departamentului Administrației Locale al Consiliului Regional Cernăuți;

- Ceilalți participanți din Ucraina vor vizita Muzeul de Istorie al județului Botoșani.

 
13:30 - 15:30 Prânz  
15:30 Organizarea plecării participanților din Ucraina  
Sport media,Running sport media,bridgemedia,bridge media,Running sportsGirls Air Jordan

Cainii comunitari

 

 Un nou contract pentru câinii comunitari

 

Consilierii municipali botoşăneni vor dezbate în şedinţa de mâine proiectul vizând prelungirea contractului de gestiune a câinilor fără stăpân prin organizarea unei licitații. Cosmin Andrei, viceprimar al  municipiului, a anunţat că va propune un amendament la regulamentul de gestionare a câinilor fără stăpân, pentru ca Direcţia de Servicii Publice şi Agrement să primească la padocul municipalităţii şi câini fără stăpân din Zona Metropolitană, cu plata tuturor cheltuielilor. Câinii din alte localităţi ar urma să fie cazaţi în limita a 20% din numărul de locuri libere de la padoc. „Cu alte cuvinte, dacă nu sunt locuri libere în padocul municipal, nu primim niciun câine din Zona Metropolitană.  Dacă avem locuri libere, putem să ne ajutăm vecinii din Zona Metroplitană și să tratăm această problemă într-un mod extins, pentru că la un moment dat acești câini pot migra în municipiul Botoșani în căutarea resurselor. Ne rezolvăm și noi o problemă, fără a mai vorbi de faptul că avem o colaborare bună cu vecinii din Zona Metropolitană”, a declarat Cosmin Andrei.

Acesta susţine că Eugen Ţurcanu, directorul DSPSA, nu a dat curs reglementărilor privind primirea în padoc şi a câinilor din alte localităţi. Asta în condiţiile în care există un regulament adoptat în CL. „Am trecut în regulament faptul că vor fi primiți câini de la vecinii UAT- lui municipiului Botoșani. Domnul director Eugen Țurcanu interpretează într-un sens limitat această prevedere și a refuzat încheierea de protocoale, chiar dacă noi am demonstrat prin referate că din punct de vedere juridic se puteau face protocoale de colaborare inclusiv cu UAT-urile care nu sunt lipite municipiului Botoșani. Orașul Bucecea a făcut o solicitare pentru câțiva câini, să-i primim în padocul municipal, chiar cu plata unor costuri pe care tot domnul Țurcanu le-a mărit foarte mult, ca să fie prohibitive pentru cei care doresc. Cei din oraşul Bucecea ar fi  acceptat și aceste costuri, dar domnul Ţurcanu nu dorește să ducă la îndeplinire această modificare pe care am făcut-o în regulament.  El interpretează că nu suntem vecini, în sensul juridic, cu orașul Bucecea și atunci voi propune o clarificare a clauzelor care să ne permită realizarea protocoalelor. Domnul Țurcanu este doar un executant şi nu poate hotărî decât în limita prevederilor pe care le stipulează regulamentul”, a mai precizat Cosmin Andrei.

Mysneakers,Sneakers Store,jordan Sneakers,latest jordan Sneakers,latest jordans,jordan release date,Nike air jordan Sneakers,Best jordan Sneakersnike air zoom all court fragment in hand of life CD0463-401 – Buy Best Price Adidas&Nike Sport Sneakers

Subcategorii

Galerie foto 

Ultimele știri

Procedură de atribuire ...

INVITAȚIE Asociația de Dezvoltare ...

Procedură de atribuire ...

  INVITAȚIE Asociația de Dezvoltare ...

Întâlnire ZM Botoșani - ...

Ședința de lucru comună Zona Metropolitană ...

Forumul economic ...

Agenda Forumului economic româno - ucrainean ...

O posibilă rezolvare a ...

   Un nou contract pentru câinii comunitari   ...

Newsletter

Scroll to top