Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de economist cu atribuții de director economic, pe perioadă nedeterminată, în cadrul aparatului tehnic al Zonei Metropolitane.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificările și completările ulterioare, să îndeplinească condițiile de studii și celelalte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu serviciul, și anume: de fals ori a unor fapte de corupție.

Concursul se va organiza conform următorului calendar: 10 februarie 2017, ora 12,00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 14 februarie 2017 ora 10:00 - data desfășurării probei scrise; 15 februarie ora 12:00- probă interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

-          cererea de înscriere la concurs;

-         copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

-         documente care atestă vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, în copie;

-         cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

-         curriculum vitae.

La depunerea dosarului, candidatul va avea asupra sa și documentele în original, în vederea verificării conformității copiilor.

Relații suplimentare se obțin la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani din municipiul Botoșani, str. Poștei nr. 9, telefon 0787 808069.

 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de  manager proiect  dezvoltare economică și cooperare transfrontalieră, manager de proiect infrastructură și mediu și consilier juridic în cadrul  Aparatului  tehnic al Zonei Metropolitane. Posturile sunt aprobate prin Hotărârea  nr. 26/25.03.2016 a  Consiliului de Administrație al Zonei Metropolitane Botoșani și sunt pe perioadă nedeterminată.

Candidații trebuie să îndeplinească  condițiile generale  din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificările și completările ulterioare, să îndeplinească condițiile de studii și celelalte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, să nu fi fost condamnați  definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu serviciul, și anume: de fals ori a unor fapte de corupție.

 Criteriile specifice de selecție a personalului la angajare sunt cele aprobate prin Decizia nr. 40/25.03.2016 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Metropolitană Botoșani și aprobate de Consiliul de Administrație al Asociației.

Concursul se va organiza conform următorului calendar: 28 octombrie 2016,  ora 16:30 – termenul pentru depunerea dosarelor; 11 noiembrie 2016 ora 10:00 - data desfășurării probei scrise; 14 noiembrie ora 12:00 -  probă interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

-         cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;

-         copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

-         documente care atestă vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, în copie;

-         cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-         adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

-         curriculum vitae. 

La depunerea dosarului, candidatul va avea asupra sa toate documentele în original, în vederea verificării conformității copiilor.

Relații suplimentare se obțin la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Metropolitană Botoșani din municipiul Botoșani, str. Poștei nr. 9, telefon 0787 808069.

                                                                                               

Zona Metropolitană Botoșani este o asociație formată de 9 administrații publice: Botoșani, Bucecea, Bălușeni, Curtești, Mihai Eminescu, Răchiți, Roma, Stăuceni și Vlădeni, la care se adaugă din acest an și Consiliul Județean Botoșani. Scopul asocierii este dezvoltarea integrată a întregii zone, atragerea de investiții, asigurarea serviciilor de utilități publice dar și înființarea unei Universități de stat sau dezvoltarea relațiilor de cooperare transfrontalieră. Aceste obiective au fost fixate de Consiliul de Administrație al Zonei Metropolitane, care a aprobat Strategia de dezvoltare pentru perioada 2015-2020.

Zona Metropolitană Botoșani a reușit în scurt timp să devină un model de eficiență în administrația publică. Proiectul de gestionare integrată a serviciilor de utilități publice, prevăzută în stategie, a adus primele roade. Gestionarea integrată la nivelul Zonei Metropolitane Botoșani  a energiei electrice utilizate în asigurarea serviciului de iluminat public, de alimentare cu energie electrică a școlilor și a celorlalte instituții publice a adus în perioada mai 2015 - iunie 2016 aproape 2.500.000 lei profit net pentru  UAT-urile asociate, prin achiziția pe bursă a întregii cantități consumate la nivelul acestor administrații. Fiecare primărie a beneficiat din plin de avantajul asocierii, economiile la bugetul local plecând de la cca 80.000 lei  la Roma și Stăuceni până la peste 500.000 lei la Mihai Eminescu. Municipiul Botoșani a beneficiat de o economie netă de cca 300.000 lei. Numai prin economiile la bugetele proprii realizate la nivelul unui an calendaristic, UAT-urile și-au amortizat cotizația la bugetul Zonei Metropolitane pe mai mult de un deceniu. Pentru perioada iulie 2016 – iunie 2017 beneficiile urmează a fi  mai mari, estimarea acestei gestionări integrate a achizițiiei de energie electrică pe bursă în baza contractelor încheiate duce la  economii de peste 2.850.000 lei.

Alte trei obiective sunt prioritare pentru perioada următoare, și ele sunt solicitate de Consiliul Director și de Consiliul de Administrație al Zonei Metropolitane Botoșani. Primul este înființarea la Botoșani a unei Universități de stat, demersurile pentru realizarea acestui obiectiv fiind făcute și realizarea proiectului depinde acum dacă  Primăria și Consiliul local Botoșani vor reuși să pună la dispoziție o infrastructură pentru o platformă universitară, aceasta urmând să aibă rolul unui incubator pentru extensii și filiale ale unor facultăți ale învățământului universitar de stat, care vor veni în aceste condiții la Botoșani. Al doilea obiectiv îl constituie înființarea unui Parc Industrial la Bucecea. Cel de-al treilea obiectiv vizat este cooperarea transfrontalieră, o șansă în plus pentru dezvoltarea Zonei Botoșani față de celelalte zone metropolitane din România, pentru că avem vecinătățile cu Moldova și Ucraina. În perspectiva accesării programelor operaționale de cooperare transfrontalieră, Zona Metropolitană Botoșani a depus, în ziua de 29 august, un proiect vizând consolidarea capacității societății civile de accesare de finanțări europene în care aplicant este Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova. Se mai intenționează încheierea de parteneriate cu zonele Cernăuți și Bălți, cu populații de 250.000, respectiv de 150.000 locuitori, deci structuri apropiate de Zona Metropolitană Botoșani.

contract

La sfârșitul săptămânii trecute, la sediul Zonei Metropolitane Botoșani avut loc o  întâlnire de lucru a aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu Andrei Buzatu, directorul executiv al Uniunii Consiliilor Raionale din Republica Moldova.

Au participat Florin Egner, directorul Zonei Metropolitane, Daniela Roșu, manager proiecte și Gheorghe Ciobanu, consultant al Zonei Metropolitane Botoșani, expert în realizarea de  proiecte transfrontaliere.

Discuțiile au vizat pașii unor viitoare colaborări, realizarea unui parteneriat de comunicare pentru un schimb eficient de informații, de bune practici și de experiență.

Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova (UCMR) este membră a Institutului pentru Regiunile Europei, membru observator al Confederației Europene a Puterilor Locale Intermediare și  are stabilite contacte cu Zone metropolitane din România și din Uniunea Europeană. În perioada 2013-2016, UCRM a implementat proiecte cu finanțare europeană, dar și proiecte finanțate de Guvernele României, Estoniei și Lituaniei în valoare de peste 250.000 euro. Uniunea a fost partener în implementarea unor proiecte cu finanțare europeană (Italia) în domeniul învățământului și al sănătății.

Zona Metropolitană Botoșani are încheiate parteneriate cu raioanele Edineț, Soroca, Drochia și Rîșcani și sunt în curs de derulare depunerea de proiecte comune cu acestea în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 de cooperare transfrontalieră, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).
2

Subcategorii

Galerie foto 

Ultimele știri

A apărut "GHIDUL ...

A apărut "GHIDUL TURISTIC AL ZONEI METROPOLITANE ...

Comunicat achizitie ...

  În data de 25.01.2018 a fost publicat pe ...

Comunicat de presa

  Referitor la Proiectul de hotărâre privind ...

Un nou workshop ...

      O amplă delegație ucraineană s-a aflat din ...

Sondaj privind ...

        În ședința publică din 28.09.2017, ...

Newsletter

Scroll to top