INVITAȚIE

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani organizează procedura de achiziție pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN ZONA LEBĂDA (MUNICIPIUL BOTOȘANI) ȘI SAT CURTEȘTI (COMUNA CURTEȘTI)”.

Caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate este atașat prezentei invitații.

Detalii procedură de achiziție:

   Cod CPV: 71322200-3 (Rev. 2) - Servicii de proiectare a conductelor;

Procedura de atribuire a contractului: cumpărare directă;

Criteriul de atribuire: oferta tehnico-economică cea mai avantajoasă;

Durata estimată a contractului: conform caietului de sarcini anexat;

    Condiții de participare: Publicarea reperului în catalogul electronic propriu de pe  platforma SEAP până la data de 24.11.2021 ora 12:00

Câștigătorul licitației va prezenta, pe lângă documentele solicitate prin Caietul de sarcini, următoarele:

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte că activitatea desfășurată este în conformitate cu cerințele serviciilor solicitate prin procedura de achiziție;

- Declarație privind conflictul de interese.

Modul de prezentare a ofertei: Propunerea financiară va conține prețul în lei, fără TVA;

Suma alocată pentru elaborarea Studiului de fezabilitate: max. 100.000,00 lei + TVA;

Pentru detalii suplimentare poate fi contactat domnul manager de proiect Iorga Florin, tel. 0743498100.

Director,

Egner Florin-Simion

 

Anexă: Caiet de sarcini pentru Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN ZONA LEBĂDA (MUNICIPIUL BOTOȘANI) ȘI SAT CURTEȘTI (COMUNA CURTEȘTI)” - Rev. 0

 

 Invitație de participare

Caiet de Sarcini

تسوق ماست اند هاربر السعودية أونلاين مع تخفيضات 25 - charles barkley nike shoes for sale cheap jordan , نمشي - 75% | Ietp , New Balance 327 Moonbeam Leopard , men air max jordan 13 , undefined , Where To Buy

INVITAȚIE

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani organizează procedura de achiziție pentru Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare pe strada Prelungirea Bucovina din municipiul Botoșani și strada Municipiului din sat Curtești”.

Caietul de sarcini pentru achiziționarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuție a lucrărilor de construcții pentru obiectivul de investiții este atașat prezentei invitații.

Detalii procedură de achiziție:

                               Cod CPV principal: 45232400-6 (Rev.2) - Lucrări de construcții de canalizare de ape reziduale;

                               Coduri CPV secundare: 71322200-3 (Rev. 2) - Servicii de proiectare a conductelor

                          79933000-3 (Rev. 2) - Servicii de asistenta de proiectare;

Procedura de atribuire a contractului: cumpărare directă;

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut;

Durata estimată a contractului: conform caietului de sarcini anexat;

                         Condiții de participare: Publicarea reperului în catalogul electronic propriu de pe  platforma SEAP până la data de 10.07.2020 ora 12:00

Modul de prezentare a ofertei: Propunerea financiară va conține prețul în lei, fără TVA;

Suma alocată pentru proiectul de investiții: max. 410.000,00 lei + TVA;

Intenția de participare la procedura de achiziție va fi comunicată la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Pentru detalii suplimentare poate fi contactat domnul manager de proiect Iorga Florin, tel. 0743498100.

 

Director,

Egner Florin-Simion

 

Anexă: Caiet de sarcini proiectare și execuție „Rețea de canalizare pe strada Prelungirea Bucovina (Botoșani ) și strada Municipiului (Curtești)” - Rev. 0

 

 Invitatie

 Caiet de sarcini

 

001 - DC4091 - NikesneakersShops , nike air chromeposite for sale california cheap - Jordan Jordan 1 Mid MMD (Black) | Error 503 - Service Unavailable

 

INVITAȚIE

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani organizează selecție de oferte în vederea verificării Documentației de identificare a proprietarilor de terenuri și asumei calculate pentru achiziția de terenuri prin documentația Studiul de fezabilitate pentru șoseaua de centură a municipiului Botoșani prin Curtești.

Documentația mai sus menționată poate fi consultată la sediul asociației.

Procedura de atribuire a contractului: selecție de oferte

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Durata estimată a contractului: 7 zile de la data semnării de ambele părți

Condiții de participare: Ofertele pot fi depuse doar de către experții evaluatori de bunuri imobile atestați ANEVAR

Modul de prezentare a ofertei:

Experții evaluatori interesați vor depune ofertele până la data de 18.03.2020, ora 10:00 la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., la nr. de fax 0231516129 sau la sediul asociației din Botoșani, str. Poștei nr. 9, et. IV B, cam. 406-407, următoarele:

  • termenul de finalizare a lucrării;
  • documente care să confirme calitatea de expert evaluator autorizat ANEVAR.

Propunerea financiară va conține tariful în lei, fără TVA.

Pentru detalii suplimentare poate fi contactat domnul Iorga Florin, tel. 0743498100, manager de proiect.

 

Director,

Egner Florin-Simion

 

Invitatie participare atribuire contract verificare SF

 

air-jordan-4-retro-cement-x-new-era-chicago-bulls-sneaker-hook-up-hat | nike compete run air force program

Ședința de lucru comună

Zona Metropolitană Botoșani – Consiliul Regional Odessa

Minută

 

Context: Organizarea la Botoșani a ședinței tehnice cu participarea membrilor Comitetului Comun de Monitorizare din Programul Transfrontalier România – Ucraina RO-UA 2014-2020

Perioada: 3-4 decembrie 2019

Locatie: sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani”, Botoșani, România

Participanti: dl Florin Egner - director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani”); dna Liliana Ivanova - director „Centrul pentru Dezvoltare Durabilă și Cercetări ale Mediului din Regiunea Dunării”, Consiliul Regional Odessa; Andrei Buzatu (Asociația de Dezvoltare Comunitară Durabilă – ”Împreună”)

Subiecte de discutie:

Prezentare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani”, Botoșani, România – dl Florin Egner, director: istoric, activități, proiecte, priorități și oportunități de dezvoltare;

Prezentare a Centrului pentru Dezvoltare Durabilă și Cercetări ale Mediului din Regiunea Dunării – dna Liliana Ivanova, director: istoric, activități, proiecte, priorități și oportunități de dezvoltare;

Propunere inițiere cooperare și proiecte comune bazate pe interese și nevoi comune ale comunităților reprezentate, din sectorul cultural, economic, social, turism, educație (academic) și sănătate.

 

Propuneri de proiecte comune:

Proiecte culturale de cunoaștere reciprocă, dezvoltare cooperare inter-instituțională

Proiect pilot de zonă metropolitana la Odessa

Proiect Universitate Botoșani în colaborare cu centrele universitare din Iași, Cernăuți, Chișinău și Odessa.

Realizarea unor vizite pentru schimb de experiență in domeniul administrativ, cultural, educație și economic

Realizarea unor evenimente comune (și în oglindă) cu tematici diverse.

Schimb de materiale informative: Zona Metropolitană Botoșani – Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Odesa

Pași de urmat:

1) Realizarea unui schimb de vizite în perioada urmatoare, pentru o cunoaștere reciprocă, inițierea unei relații de cooperare și formalizarea acesteia prin semnarea unui Acord de Parteneriat/ Cooperare, conținând liniile generale de cooperare.

2) Realizarea unei strategii comune de dezvoltare a cooperării, la toate nivelurile.

3) Identificarea unor surse de finanțare care să asigure cadrul de dezvoltare a cooperării, în baza unor proiecte comune.

4) Pregătirea unor proiecte comune pentru accesarea unor finanțări în domenii diferite, începând cu cultura și educația.

 

P1                       P2

 

nike shox mens australia women soccer players - White - DA8301 - 101 - Nike Air Force 1 '07 LX Women's Shoe | Página no encontrada - Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum

Agenda Forumului economic româno - ucrainean

18-19 aprilie 2019

Ziua 1 - 18 aprilie 2019

Locul de desfășurare: Sala de conferințe ,,Nicolae Iorga” din Prefectura Botoșani

Moderatori:

                    - Florin Simion Egner – Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani;

                    - Nelya   Malko           – Director executiv al Asociației ,,Agenția de Dezvoltare a Comunităților Bucovinene”

9:30 - 10:00 Sosirea şi înregistrarea participanţilor  
10:00 - 10:15 Cuvânt de deschidere. Prezentarea agendei Forumului Economic.

Mugurel Cătălin Flutur

Președinte al ADI Zona Metropolitană Botoșani

10:15 - 10:40

Mesaje de salut

- Dan Șlincu – Prefectul Județului Botoșani;

- Ігор Богатирець - Șef adjunct al Administrației Regionale de Stat Cernăuți;

- Costică Macaleți – Președintele Consiliului Județean Botoșani;

- Катерина Гуцуляк -Șeful Departamentului Administrației Locale al Consiliului Regional Cernăuți;

- Grigore Timiș - Deputat în Rada Supremă de la Kiev

 
10:40 - 11:00

Prezentarea participanților

- Florin Egner

- Nelya   Malko

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani

Asociația ,,Agenția de Dezvoltare a Comunităților Bucovinene”

11:00 - 12:30

Intervenții:

Soluții concrete pentru dezvoltarea afacerilor cu parteneri din regiunea Cernăuți

 

Oportunități de afaceri în regiunea transfrontalieră Cernăuți – Botoșani;

 

Dezvoltarea relațiilor economice ale comunei Vlădeni în parteneriat cu unități administrativ – teritoriale din Regiunea Cernăuți

 

Comunitățile teritoriale Unite - o nouă formă de dezvoltare a autonomiei locale și a teritoriilor

 

Valeriu Iftime –Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani

Васyль Ляхович - Șeful Camerei de Comerț și Industrie Cernăuți

 

Voicu Murariu – Administratorul public al Comunei Vlădeni

 

 

Nelya Malko - Director executiv al Asociației ,,Agenția de Dezvoltare a Comunităților Bucovinene”

12:30 - 14:30

- Întâlnire între parlamentarii botoșăneni Tamara Ciofu, Costel Lupașcu, Răzvan Rotaru și parlamentarul ucrainean Grigore Timiș.

Prânz

 
14:30 – 15:10

Intervenții:

Utilizarea fondurilor europene – resursă importantă pentru dezvoltarea economiei locale;

Oportunități pentru comunitățile și întreprinderile de cooperare transfrontalieră în contextul Strategiei pentru Regiunea Dunării

 

Ioan Butnaru – Primarul comunei Hilișeu – Horia

Natalia Katryuk - Primarul comunei Mamayvtsi

15:10 -16:30 Discuții interactive între participanți  
16:30 - 17:30 Vizitarea municipiului Botoșani  
19:00 Cina  

 

Ziua a 2 – a - 19 aprilie 2019

Locul de desfășurare: Incubatorul de Afaceri Botoșani

Moderatori:

             - Florin Simion Egner – Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani;

              - Nelya Malko           – Director executiv al Asociației ,,Agenția de Dezvoltare a Comunităților Bucovinene”

09:30 - 10:00 Înregistrarea participanţilor  
10:00 - 10:15 Deplasare la Incubatorul de Afaceri Botoșani  
10:15 - 10:35

Scurtă prezentare a partenerilor.

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani

- Asociația ,,Agenția de Dezvoltare a Comunităților Bucovinene”

 

Florin Egner

 

Nelya   Malko

10:35 - 11:00 Vizitarea Incubatorului de afaceri Botoșani Florin Iorga – Manager de proiecte
11:00 - 13:00

- Discuții între reprezentanți ai autorităților locale din România și Ucraina;

 

- Sinteza discuțiilor. Concluzii și propuneri.

 
13:00 - 13:30

Întâlniri protocolare

- Întâlnirea Prefectului Județului Botoșani cu Șeful adjunct al Administrației Regionale de Stat Cernăuți;

- Întâlnire între Președintele Consiliului Județean Botoșani și Șeful Departamentului Administrației Locale al Consiliului Regional Cernăuți;

- Ceilalți participanți din Ucraina vor vizita Muzeul de Istorie al județului Botoșani.

 
13:30 - 15:30 Prânz  
15:30 Organizarea plecării participanților din Ucraina  
JmksportShops , Chaussures, sacs et vêtements , Livraison Gratuite | THE SNEAKER BULLETIN

Subcategorii

Galerie foto 

Ultimele știri

Procedură de atribuire ...

INVITAȚIE Asociația de Dezvoltare ...

Procedură de atribuire ...

INVITAȚIE Asociația de Dezvoltare ...

Procedură de atribuire ...

  INVITAȚIE Asociația de Dezvoltare ...

Întâlnire ZM Botoșani - ...

Ședința de lucru comună Zona Metropolitană ...

Forumul economic ...

Agenda Forumului economic româno - ucrainean ...

Newsletter

Scroll to top