Forumul Moldova-România de la Drochia,

 pe tematica  proiectelor transfrontaliere

Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020 a constituit obiectul dezbaterilor pentru cei peste 85 de participanți la Forumul partenerilor din Botoșani și Drochia, găzduit de partea moldoveană în luna septembrie.

Organizatorii forumului au fost Consiliul Raional Drochia și  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani, la care se adaugă  Asociația Obștească Centru de Resurse „Univers” din Drochia. Pentru identificarea de parteneri și de proiecte comune a fost planificată  organizarea unor ateliere de lucru distincte pe Autoritate publică locală și Siguranța cetățeanului, Cultură și Patrimoniu, Educație sau Sănătate, cu un număr de 15 parteneri de fiecare parte a Prutului, din rândul primarilor, managerilor de instituții și a reprezentanților organizațiilor neguvernamentale.

Forumul a produs surpriza unei prezențe de trei ori mai numeroasă din rândul tuturor participanților. Dovadă a faptului că finanțările pe proiectele transfrontaliere sunt de această dată, practic și nu doar teoretic, foarte aproape. Mai exact, la nici două luni distanță. Și totul, în condițiile unei întârzieri în derularea programului de circa un an și jumătate, timp în care însă ambele părți au parcurs însă pașii posibili din perspectiva viitoarelor proiecte transfrontaliere, prin încheierea acordurilor de cooperare și a unor  protocoale similare.

 Din partea română au participat primarii comunelor Curtești, Bălușeni, Vlădeni, Stăuceni, Durnești, Blândești, Albești, directori de școli din Curtești, Bucecea, Vlădeni, Albești, reprezentanți ai unor instituții publice județene (Scoala Populară de Arte, Fundația județeană pentru Tineret) și ONG-uri (Fundația Nicoară, Asociația Floarea Albastră, Asociația Arlechin). Din partea moldoveană au participat președintele și executivul Consiliului Raional Drochia, administrația publică a orașului, primari din 17 localități, directori de școli, din sănătate, cultură.

Forumul și-a propus crearea cadrului operațional care, din această toamnă, va permite partenerilor din Botoșani și Republica Moldova, să aplice efectiv pe proiecte integrate, simetrice sau cu aplicant de o parte a graniței și cu beneficiari de ambele părți.

 După discuțiile pe ateliere a urmat o  “masă rotundă” lucrativă organizată în premieră absolută pentru ambele părți, dincolo de faptul că au avut ocazia să discute liber despre problemele din comunitățile lor cei prezenți  au identificat obiective reale pentru finanțări care le vor permite, din postura de parteneri, să producă schimbarea în comunitățile, instituțiile sau ONG-urile lor. Și totul, cu bani europeni, într-un procent covârșitor și cu o minimă contribuție proprie.

Întâlnirea nu a fost doar una tehnică, ci și una profund umană, cei  prezenți la Forumul din Drochia nu au uitat de aniversarea nașterii lui Costică Macaleți, președintele Consiliului Județean înfrățit cu Raionul Drochia, cel căruia Vasile Grădinaru, președintele raionului Drochia i-a transmis urări în plenul Forumului. Încă o dovadă a faptului că iată, dincolo de nevoile financiare ale fiecărei administrații publice, instituție sau ONG, și de o parte și de cealaltă a Prutului, există încă această nevoie reală de umanitate, solidaritate și bucurie comună în rândul celor care nu doar că împart aceeași limbă, dar pesemne că ... împart același suflet.

adidas calabasas cream factory san jose menu - GZ3194 - adidas Ultra Boost 2021 White Multicolor | Latest Releases , IetpShops - Women's Nike Air Jordan 1 trainers - nike lunarglide 2 boys

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de economist cu atribuții de director economic, pe perioadă nedeterminată, în cadrul aparatului tehnic al Zonei Metropolitane.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificările și completările ulterioare, să îndeplinească condițiile de studii și celelalte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, să nu fi fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu serviciul, și anume: de fals ori a unor fapte de corupție.

Concursul se va organiza conform următorului calendar: 10 februarie 2017, ora 12,00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 14 februarie 2017 ora 10:00 - data desfășurării probei scrise; 15 februarie ora 12:00- probă interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

-          cererea de înscriere la concurs;

-         copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-     copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

-         documente care atestă vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, în copie;

-         cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-       adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

-         curriculum vitae.

La depunerea dosarului, candidatul va avea asupra sa și documentele în original, în vederea verificării conformității copiilor.

Relații suplimentare se obțin la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani din municipiul Botoșani, str. Poștei nr. 9, telefon 0787 808069.

adidas born original women costume for sale - تسوق تشكيلة اديداس اوريجينالز للرجال مع تخفيضات 25 , نمشي - 75% أونلاين في السعودية | Converse Chuck Taylor Platform Earthy Tones Egret , Where To Buy , IetpShops , nike roshe boys size 1 midnight dress pants , 572547C

 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ BOTOȘANI organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de  manager proiect  dezvoltare economică și cooperare transfrontalieră, manager de proiect infrastructură și mediu și consilier juridic în cadrul  Aparatului  tehnic al Zonei Metropolitane. Posturile sunt aprobate prin Hotărârea  nr. 26/25.03.2016 a  Consiliului de Administrație al Zonei Metropolitane Botoșani și sunt pe perioadă nedeterminată.

Candidații trebuie să îndeplinească  condițiile generale  din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011 cu modificările și completările ulterioare, să îndeplinească condițiile de studii și celelalte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, să nu fi fost condamnați  definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu serviciul, și anume: de fals ori a unor fapte de corupție.

 Criteriile specifice de selecție a personalului la angajare sunt cele aprobate prin Decizia nr. 40/25.03.2016 a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Metropolitană Botoșani și aprobate de Consiliul de Administrație al Asociației.

Concursul se va organiza conform următorului calendar: 28 octombrie 2016,  ora 16:30 – termenul pentru depunerea dosarelor; 11 noiembrie 2016 ora 10:00 - data desfășurării probei scrise; 14 noiembrie ora 12:00 -  probă interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

-         cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;

-         copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-         copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

-         documente care atestă vechimea în muncă, în specialitatea studiilor, în copie;

-         cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-         adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

-         curriculum vitae. 

La depunerea dosarului, candidatul va avea asupra sa toate documentele în original, în vederea verificării conformității copiilor.

Relații suplimentare se obțin la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Zona Metropolitană Botoșani din municipiul Botoșani, str. Poștei nr. 9, telefon 0787 808069.

                                                                                               

Air Jordan 3 Blue Cement CT8532 400 Release Date 1 | Jordan

Zona Metropolitană Botoșani este o asociație formată de 9 administrații publice: Botoșani, Bucecea, Bălușeni, Curtești, Mihai Eminescu, Răchiți, Roma, Stăuceni și Vlădeni, la care se adaugă din acest an și Consiliul Județean Botoșani. Scopul asocierii este dezvoltarea integrată a întregii zone, atragerea de investiții, asigurarea serviciilor de utilități publice dar și înființarea unei Universități de stat sau dezvoltarea relațiilor de cooperare transfrontalieră. Aceste obiective au fost fixate de Consiliul de Administrație al Zonei Metropolitane, care a aprobat Strategia de dezvoltare pentru perioada 2015-2020.

Zona Metropolitană Botoșani a reușit în scurt timp să devină un model de eficiență în administrația publică. Proiectul de gestionare integrată a serviciilor de utilități publice, prevăzută în stategie, a adus primele roade. Gestionarea integrată la nivelul Zonei Metropolitane Botoșani  a energiei electrice utilizate în asigurarea serviciului de iluminat public, de alimentare cu energie electrică a școlilor și a celorlalte instituții publice a adus în perioada mai 2015 - iunie 2016 aproape 2.500.000 lei profit net pentru  UAT-urile asociate, prin achiziția pe bursă a întregii cantități consumate la nivelul acestor administrații. Fiecare primărie a beneficiat din plin de avantajul asocierii, economiile la bugetul local plecând de la cca 80.000 lei  la Roma și Stăuceni până la peste 500.000 lei la Mihai Eminescu. Municipiul Botoșani a beneficiat de o economie netă de cca 300.000 lei. Numai prin economiile la bugetele proprii realizate la nivelul unui an calendaristic, UAT-urile și-au amortizat cotizația la bugetul Zonei Metropolitane pe mai mult de un deceniu. Pentru perioada iulie 2016 – iunie 2017 beneficiile urmează a fi  mai mari, estimarea acestei gestionări integrate a achizițiiei de energie electrică pe bursă în baza contractelor încheiate duce la  economii de peste 2.850.000 lei.

Alte trei obiective sunt prioritare pentru perioada următoare, și ele sunt solicitate de Consiliul Director și de Consiliul de Administrație al Zonei Metropolitane Botoșani. Primul este înființarea la Botoșani a unei Universități de stat, demersurile pentru realizarea acestui obiectiv fiind făcute și realizarea proiectului depinde acum dacă  Primăria și Consiliul local Botoșani vor reuși să pună la dispoziție o infrastructură pentru o platformă universitară, aceasta urmând să aibă rolul unui incubator pentru extensii și filiale ale unor facultăți ale învățământului universitar de stat, care vor veni în aceste condiții la Botoșani. Al doilea obiectiv îl constituie înființarea unui Parc Industrial la Bucecea. Cel de-al treilea obiectiv vizat este cooperarea transfrontalieră, o șansă în plus pentru dezvoltarea Zonei Botoșani față de celelalte zone metropolitane din România, pentru că avem vecinătățile cu Moldova și Ucraina. În perspectiva accesării programelor operaționale de cooperare transfrontalieră, Zona Metropolitană Botoșani a depus, în ziua de 29 august, un proiect vizând consolidarea capacității societății civile de accesare de finanțări europene în care aplicant este Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova. Se mai intenționează încheierea de parteneriate cu zonele Cernăuți și Bălți, cu populații de 250.000, respectiv de 150.000 locuitori, deci structuri apropiate de Zona Metropolitană Botoșani.

contract

Air Jordan 3 Blue Cement CT8532 400 Release Date 1 | wolf grey and electric green nike 4.0 flyknit - 001 Release Date - PochtaShops - Nike nike roshe with design and colors blue grey dress DD9784

Subcategorii

Galerie foto 

Ultimele știri

Procedură de atribuire ...

INVITAȚIE Asociația de Dezvoltare ...

Procedură de atribuire ...

INVITAȚIE Asociația de Dezvoltare ...

Procedură de atribuire ...

  INVITAȚIE Asociația de Dezvoltare ...

Întâlnire ZM Botoșani - ...

Ședința de lucru comună Zona Metropolitană ...

Forumul economic ...

Agenda Forumului economic româno - ucrainean ...

Newsletter

Scroll to top