Cainii comunitari

 

 Un nou contract pentru câinii comunitari

 

Consilierii municipali botoşăneni vor dezbate în şedinţa de mâine proiectul vizând prelungirea contractului de gestiune a câinilor fără stăpân prin organizarea unei licitații. Cosmin Andrei, viceprimar al  municipiului, a anunţat că va propune un amendament la regulamentul de gestionare a câinilor fără stăpân, pentru ca Direcţia de Servicii Publice şi Agrement să primească la padocul municipalităţii şi câini fără stăpân din Zona Metropolitană, cu plata tuturor cheltuielilor. Câinii din alte localităţi ar urma să fie cazaţi în limita a 20% din numărul de locuri libere de la padoc. „Cu alte cuvinte, dacă nu sunt locuri libere în padocul municipal, nu primim niciun câine din Zona Metropolitană.  Dacă avem locuri libere, putem să ne ajutăm vecinii din Zona Metroplitană și să tratăm această problemă într-un mod extins, pentru că la un moment dat acești câini pot migra în municipiul Botoșani în căutarea resurselor. Ne rezolvăm și noi o problemă, fără a mai vorbi de faptul că avem o colaborare bună cu vecinii din Zona Metropolitană”, a declarat Cosmin Andrei.

Acesta susţine că Eugen Ţurcanu, directorul DSPSA, nu a dat curs reglementărilor privind primirea în padoc şi a câinilor din alte localităţi. Asta în condiţiile în care există un regulament adoptat în CL. „Am trecut în regulament faptul că vor fi primiți câini de la vecinii UAT- lui municipiului Botoșani. Domnul director Eugen Țurcanu interpretează într-un sens limitat această prevedere și a refuzat încheierea de protocoale, chiar dacă noi am demonstrat prin referate că din punct de vedere juridic se puteau face protocoale de colaborare inclusiv cu UAT-urile care nu sunt lipite municipiului Botoșani. Orașul Bucecea a făcut o solicitare pentru câțiva câini, să-i primim în padocul municipal, chiar cu plata unor costuri pe care tot domnul Țurcanu le-a mărit foarte mult, ca să fie prohibitive pentru cei care doresc. Cei din oraşul Bucecea ar fi  acceptat și aceste costuri, dar domnul Ţurcanu nu dorește să ducă la îndeplinire această modificare pe care am făcut-o în regulament.  El interpretează că nu suntem vecini, în sensul juridic, cu orașul Bucecea și atunci voi propune o clarificare a clauzelor care să ne permită realizarea protocoalelor. Domnul Țurcanu este doar un executant şi nu poate hotărî decât în limita prevederilor pe care le stipulează regulamentul”, a mai precizat Cosmin Andrei.

nike-dunk-low-coast-uncl | air max 97 black undefeated , Kids Air Jordan — Spurn Entertainment

 

Aparatul tehnic al Zonei Metropolitane Botoșani realizează obiectivele prevăzute în ”Strategia de Dezvoltare a ADI ZMBT pentru perioada 2015-2020, strategie aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Zonei Metropolitane Botoșani nr. 17/8.07.2015. Obiectivele de dezvoltare promovate sunt exclusiv cele inițiate și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, formată din consilierii locali ai unităților administrativ teritoriale asociate. Realizarea acestor obiective fiind bine cunoscută de primarul Flutur, trec declarația lui neadevărată de astăzi 28.02.2019: ”zona metropolitană nu are nici un proiect eligibil” pe seama politicianismului local și a unei adversități politice inexplicabile mai ales că, prin statut, primarul municipiului Botoșani este chiar președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani”.

Pentru cei interesați de activitatea Zonei Metropolitane Botoșani se amintește în primul rând unul dintre proiectele cele mai mari din acest an. În anul 2018 a fost semnat contractul de achiziție al Studiului de Fezabilitate al proiectului ”Șoseaua de centură a municipiului Botoșani prin Curtești” (contract nr. 329/28.11.2018, urmat de emiterea ”Ordinului de începere a lucrărilor” cu nr. 342/10.12.2018). Contractul are în spate o activitate în principal tehnică, realizată pe o perioadă de 18 luni de aparatul tehnic al Zonei Metropolitane Botoșani, manageri de proiect ing. Florin Egner și ing. Florin Iorga, și cuprinde în principal elaborarea ”Caietului de Sarcini” (oferta tehnică se întinde pe 400 de pagini), ”Temei proiectului” (aprobate prin HCL 230/28.09.2017 la municipiul Botoșani și prin HCL nr. 66/22.11.2017 la Consiliul Local Curtești) și ”Notei conceptuale” nr. 367/7.09.2017 și achiziția publică finalizată într-o perioadă de 5 luni. Studiul de Fezabilitate are o valoare de 767.550 lei și vizează un proiect estimat în final la valoarea de 25 milioane de euro, un proiect integrat zonal, vital pentru dezvoltarea municipiului, a comunei Curtești și a zonei metropolitane și care nu poate fi derulat decât prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani.

Derularea elaborării Studiului de Fezabilitate a avut o etapă chiar în această săptămână (Raport preliminar nr. 1), prin întâlnirea la Botoșani cu proiectantul și beneficiarii proiectului - între care Primăria municipiului Botoșani. Este a treia întâlnire de lucru la Botoșani, la care au participat din partea proiectantului: Aurelian Grigorescu –director general, lider de asociere Best Consulting & Design, Constantin Bobaru – manager de proiect Best Consulting & Design, Adrian Alexa - Șef de proiect Best Consulting & Design și din partea beneficiarului: Cosmin Ionuț Andrei – viceprimar al municipiului Botoșani, Maricel Anton – primar al comunei Curtești, Ovidiu Străchinaru – viceprimar comuna Curtești, Florin Egner – director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani” și Florin Iorga – manager de proiect.

În prima parte a întâlnirii, desfășurată la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani”, reprezentanții firmei de proiectare au prezentat patru propuneri de traseu, urmând două trasee de bază iar pentru fiecare dintre acestea sunt propuse câte două variante. Au fost evidențiate avantajele și dezavantajele fiecărui traseu. Discuțiile au abordat următoarele probleme: stabilitatea terenului și riscurile de natură geotehnică, regimul de proprietate al terenurilor de pe fiecare traseu și posibilitatea de evitare de exproprieri în zona rezidențială, posibilitățile de dezvoltare ulterioare ale zonei, vecinătăți, lungimea traseelor, viaductele și posibilitățile de „conectare” la drumurile naționale DN 29.Viceprimarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei a solicitat proiectantului obligativitatea includerii în varianta de traseu finală a realizării legăturii acestui drum ocolitor cu Parcul de Agrement Cornișa și cu șoseaua actuală spre Dorohoi și spre Ucraina. Florin Egner, directorul Zonei Metropolitane Botoșani, a ridicat problema locațiilor unor zone de dezvoltare individualizate de o parte și de alta a drumului, realizate prin parcări, utilități publice și sensuri giratorii. Primarul UAT Curtești a solicitat cu prioritate alegerea unui traseu mai scurt, motivat de situația juridică a terenurilor. Aurelian Grigorescu directorul firmei S.C. Best Consulting & Design S.R.L. a apreciat că varianta de traseu care urmează o direcție care să ocolească satul Hudum și trece pe lângă satul Mănăstirea Doamnei de pe raza UAT Curtești ar însemna o accelerare a dezvoltării UAT Curtești ca zonă urbană în mai puțin de 10÷15 ani, Curtești fiind principalul beneficiar în viitor al investiției.

Discuțiile au continuat în teren, unde s-a făcut deplasarea pentru vizionarea celor două trasee. Au fost efectuate opriri în punctele cheie ale acestora și s-a discutat cu doi proprietari locali de terenuri agricole cu plantații pomicole, care au apreciat foarte favorabil această inițiativă. Au fost analizate la fața locului soluțiile tehnice care ar putea fi adoptate precum și propunerile venite din partea beneficiarilor proiectului de investiție, care sunt în final UAT M Botoșani și UAT Curtești. Deplasarea în teren a fost urmată de o întâlnire la sediul Primăriei Curtești unde au fost ridicate documente și hărți în format digital, și a fost încheiată cu discuțiile cu Mihai Bâlbă – director, la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani. Discuțiile au urmărit clarificări privind situația juridică a unor terenuri și preluarea de documentație necesară întocmirii studiului de fezabilitate.

Următoarea etapă a proiectului va consta în prezentarea de către proiectant a soluțiilor finale pentru cele două variante de traseu, însoțite de analizele tehnice și economice din care să reiasă avantajele și dezavantajele fiecăreia din ele, urmând ca beneficiarii să aleagă varianta pentru care va fi întocmit studiul de fezabilitate. Termenul limită de finalizare a studiului de fezabilitate este 30.06.2019, următoarea etapă fiind elaborarea și aprobarea proiectului tehnic și predarea acestuia la C.N.A.D.N.R.

În acest context declarația din 28.02.2019, deci din aceeași săptămână, în întregime politicianistă, a primarului Flutur, referitor la faptul că ”Zona Metropolitană nu are proiecte” nu-și avea rostul. Faptul că Primăria Botoșani a participat direct la discuțiile privind acest raport preliminat nu lasă loc la alte comentarii. Primarul municipiului Botoșani este prin statut președinte al Zonei Metropolitane Botoșani, calitate în care el cunoaște proiectul, dar și celelalte proiecte finalizate sau aflate în derulare de către aparatul Zonei Metropolitane Botoșani în anul 2018, dintre care enumerăm: depunerea unui număr de 4 proiecte tehnice, în valoare totală de aproape 1 milion de euro pe Programul Operațional Comun România-Republica Moldova (POC RO-MD) și pe programul cu Ucraina (POC RO-UA), manageri de proiecte Iorga Florin și Raluca Glonț care vizează: 1. Reabilitarea unui Centru de Sănătate Județean la Sulița în parteneriat cu Centrul de Sănătate Drochia - R. Moldova (”Cross-border Rehabilitation Medicine” –proiect în valoare de 194.587 euro); 2. Achiziția de utilaje pentru realizarea unui sistem de asigurare ISU la Vlădeni - din ZMBT, în parteneriat cu Primăria Raionului Noua Suliță – R. Ucraina (”Cross-border cooperation for Fire & REscue services” - 2 SOFT/4.2/89, val. 331.100 euro); 3. Achiziția de instrumente muzicale și costume ”populare românești” pentru primăria Curtești din arealul ZMBT în parteneriat cu Primăria Hîjdieni din R. Moldova; 4. Achiziția de scenă mobilă și echipament sonorizare și lumini și achiziția de instrumente muzicale de către Primăria Bălușeni din arealul ZMBT și primăria orașului Noua Suliță din R. Ucraina (”Cros-border cultural cooperation” - 2 SOFT/2.1/50, val. 110.499,92 euro). Aceste proiecte au fost precedate de încheierea de parteneriate între administrațiile publice din Zona Metropolitană Botoșani și administrații publice din R. Moldova șiUcraina și realizate de aparatul tehnic al ZMBT într-o perioadă de cca 6 luni (depuse la BRCT Iași, respectiv BRCT Suceava în 30 iulie 2018, anunț publicat în 26.06.2018), proiectele fiind acum în etapa de evaluare. De altfel, acordurile de cooperare încheiate în deplasările în Moldova și Ucraina au fost urmate destul de repede și de Primăria Botoșani, prin primarul Cătălin Flutur, ele fiind importante în obținerea de finanțări; se amintește în continuare de realizarea ”Ghidului turistic al zonei metropolitane”, în conformitate cu ”Strategia de promovare turistică a ZMBT”, (poz. 35 și 36 din ”Strategia de dezvoltare a Zonei metropolitane Botoșani”), proiect elaborat și realizat într-o perioadă de 16 luni de manager de proiect ing. Florin Egner, de personalul aparatului tehnic al Zonei metropolitane și care are referenți științifici specialiști pe dr. în istorie Dănuț Prodan, dr. în istorie Corneliu Flip, prof. Petruț Pârvescu, dr. în istorie Daniel Botezatu, consultant științific pe muzeograful Gh. Median, corector pe scriitorul și omul de cultură Dumitru Lavric. A fost realizat și un pliant turistic ”Totul a început la Botoșani”, în limbile română și engleză (”It all started in Botoșani”), care a fost distribuit inclusiv la participări internaționale ale Consiliului Județean Botoșani (manageri de proiect Florin Egner, Florin Iorga și Raluca Glonț). și este finalizată versiunea în limba engleză ”Touristic Routes in the Metropolitan Area”, manager proiect Raluca Glonț, din cadrul aparatului tehnic al Zonei metropolitane. Este în derulare proiectul ”alimentare cu apă și canalizare pentru zona limitrofă Botoșani și Curtești”. Foarte important este și faptul că, începând din anul 2016 s-a realizat, la nivelul aparatului tehnic al ZMBT (manager de proiect Daniela Roșu) achiziția pe Bursa Română de Mărfuri a întregii cantități de energie electrică din consumul public pe arealul ZMBT. Cantitățile au fost de cca 9.000 de MWh anual și fac mențiunea că numai în primul an (2015/2016), când am desființat contractele vechi ale UAT-urilor și le-am făcut contracte noi pe BRM, am realizat o economie de peste 2 milioane de lei. Referitor la salariile aparatului tehnic al Zonei Metropolitane de face precizarea că este sunt net mai mici decât cele ale aparatului de specialitate al Primăriei municipiului Botoșani.

28.02.2019               Florin Egner - director al aparatului tehnic al Zonei Metropolitane Botoșani

 

 VARIANTE DE TRASEU PENTRU ȘOSEAUA DE CENTURĂ A MUNICIPIULUI BOTOȘANI PRIN CURTEȘTI

Variante traseu soseaua de centura

 DISCUȚII ÎNTRE REPREZENTANȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, APARATUL TEHNIC AL ZONEI METROPOLITANE BOTOȘANI ȘI CEI AI SOCIETĂȚII DE PROIECTARE

sediul ZMBT 21.02.2019

 

sediul ZMBT 21.02.2019 1

shock drop air force 1 full uv reactive | nike initiator women black friday images

proiecte importante

 

     Zonele metropolitane din România se află în atenţia Uniunii Europene, în contextul orientării finanțărilor europene  către zonele  în care utilizarea fondurilor este considerată de eficiență deosebită. După ce în anul 2018 la Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR) a aderat și Zona Metropolitană București-Ilfov, în zonele metropolitane din România (din jurul orașelor București – zona Ilfov, Cluj, Constanța, Brașov, Oradea, Timișoara, Craiova, Baia Mare, Ploiești, Bacău, Botoșani) este concentrată mai mult de jumătate din populația României și aproape 90% din structura de business.

     “Finanțările europene pentru dezvoltarea policentrică în jurul metropolelor au determinat derularea Proiectului <România Metropolitană>, finanțat de Banca Mondială și FZMAUR pentru a identifica politici și investiții strategice, cu acces direct la finanțări europene. Rolul Băncii Mondiale este foarte important în finanțarea investițiilor, experții acesteia fiind consultanți în strategii de dezvoltare ale UE, dar și consultanți pe dezvoltare în țările din UE. Studiile de caz realizate de aceștia arată că investițiile în zonele metropolitane au o eficiență mai mare (banii sunt dați cu folos) – fiind aglomerări urbane care se susțin economic, social, cultural și cu potențial touristic”, a declarat Florin Egner, directorul Zonei Metropolitane Botoşani.

     Potrivit acestuia, în timp ce în România se constată o scădere demografică prin exodul populației în căutarea unor locuri de muncă și condiții de trai decent, în zonele metropolitane realizate  în jurul orașelor mari există în continuare un echilibru demografic, metropole cum sunt București, Cluj, Brașov sau Constanța având creșteri demografice.

     Zona Metropolitană Botoșani are o populație de aproximativ 150.000 locuitori, fiind la un nivel economic și demografic care permite și susține dezvoltarea locală, motiv pentru care există interes pentru finanțările europene.

     “Proiectul România Metropolitană, vizează derularea unui program privind finanțările alocate zonelor metropolitane în Strategia de Dezvoltare Teritorială a României. Proiectul  are punctul de plecare în identificarea unor proiecte majore care nu pot fi realizate decât ca proiecte integrate zonal.

     Din Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Botoșani și din strategiile de dezvoltare locală ale UAT-urilor componente au fost extrase  11 proiecte care au fost transmise către autorii elaborării proiectului, din care aceștia au selectat nouă proiecte.

     O ierarhizare a acestora este realizată din consultarea factorilor locali – administrațiile publice centrale și locale și mediul de afaceri, cât și din consultarea publică, etapă care se desfășară în perioada 18 ianuarie – 22 martie”, a mai spus Florin Egner.

     Fiecare cetățean este încurajat să acceseze linkul către chestionar (kwiksurveys.com/s/e7k9afsk), să aleagă orașul său și să ierarhizeze proiectele generate pentru acel oraș, de la 1 la 10 (numărul de proiecte diferă ușor de la o reședință de județ la alta), în funcție de importanța și impactul asupra comunității locale și a regiunii metropolitane.

     În primele zile  au fost înregistrate un număr de aproximativ o sută de accesări și se așteaptă ca numărul acestora să fie semnificativ. Instituția Prefectului, Aparatul tehnic al Zonei Metropolitane Botoșani, Primăria Municipiului Botoșani și celelalte UAT-uri asociate au adus la cunoștința cetățenilor ”Proiectul Metropolitan”, obiectivul fiind acele de a realiza o ierarhizare a proiectelor de dezvoltare metropolitană.

     Proiectele selectate pentru Zona Metropolitană Botoşani sunt:

     Infrastructura de business (parcuri tehnologice și incubatoare de afaceri). Pentru Bucecea a fost elaborat un proiect pentru realizarea acestei infrastructuri de afaceri, dar acesta nu a putut fi promovat în POR – Axa prioritară 2, prioritatea de investiții 2.1. (”Promovarea spiritului antreprenorial, prin facilitatea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”) din lipsa cofinanțării (circa trei milioane de euro)

     Șoseaua de centură a municipiului Botoșani prin Curtești – ca factor de dezvoltare a zonei prin dezvoltare infrastructură și realizare utilități (este în derulare realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic)

     Șoseaua de centură a municipiului Botoșani prin Bălușeni/Stăuceni – ca factor de dezvoltare a zonei prin dezvoltare infrastructură și realizare utilități

     Transport de călători și mărfuri prin modernizarea liniei de cale ferată Suceava – Botoșani

     Proiectul de transport public metropolitan

     Realizarea unor depozite frigorifice și a unei Piețe de Gros Metropolitane, de interes interregional (România, Moldova, Ucraina, Polonia)

     Dezvoltarea integrată a infrastructurii și serviciilor publice la nivelul fiecărei localități din arealul metropolitan – gaz metan, apă și canalizare, iluminat public, valorificarea integrată deșeurilor.

     În perioada 13-15 februarie are loc la Brașov prezentarea proiectului metropolitan „Politică publică alternativă la politicile inițiate de Guvern în domeniul transportului public local și metropolitan de călători din România”. Din echipa de realizare a acestui proiect cu finanțare atrasă face parte și Zona Metropolitană Botoșani.

 

Articol publicat în MONITORUL DE BOTOȘANI în data de 6 februarie 2019

boohoo , Womens & Mens Clothes , Shop Online Fashion | nike dunk highs wheat ridge boys - J.Crew Exclusive nike braata dark gray and black hair color shades Release Date - Fitforhealth

     Alte semnale după apariția Ghidului turistic al Zonei Meropolitane Botoșani: ” Botoșani în mileniul al treilea – Istorie, Cultură, Monumente” - Scrisoarea prof. univ. dr. Ioan Caproșu – Univ. ”A.I.Cuza” Iași

 

Iaşi,10 ianuarie 2019

Stimate Domnule Egner,

     Vă mulţumesc sincer pentru trimiterea excelentului Dvs. ghid botoşănean şi vă felicit tot atât de sincer pentru izbânda Dvs. ştiinţifică, dovadă sigură că o nouă ediţie ar fi binevenită.

      Aţi avea astfel prilejul să corectaţi şi cronologia armenilor care s-au aşezat aici, după întemeierea Ţării Moldovei, la marginea câtorva oraşe din Ţara de Sus (cf., de exemplu, topografia (veche) a Iaşilor, Sucevei, Siretului, ş.a.)

      Cu stimă şi întreaga preţuire a lui

 

Ioan Caproşu

                                                                                                    Aleea Rozelor, 12, Iaşi, 700204

 

Caprosu

 

      Academician Ioan Caproşu – date biografice:

      Important istoric, medievist român, membru al Academiei Române

      Ioan Caproșu s-a născut la data de 26 august 1934, în comuna Mitoc din judeţul Dorohoi (astăzi în judeţul Botoşani). A absolvit cursurile Facultății de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. După absolvirea facultății, a rămas în cercetare (la Institutul Xenopol din Iaşi), pentru a trece apoi in învățământul superior, astăzi având gradul de profesor universitar. A devenit specialist în istorie economică.

      În anul 1979 a obținut titlul științific de doctor în istorie cu teza "Camăta în Moldova, până la mijlocul secolului al XVIII-lea". În anul 1975, a fost distins cu premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române. A făcut parte din Comitetul național de redacție al colecției Documenta Romaniae Historica. În anul 1990, Academia Română i-a acordat premiul „B.P. Hașdeu” pentru volumul I din "Monumenta linguae dacoromanorum. Biblia 1688", Pars I, Genesis, 1988.

     Lucrări semnificative: Iașii vechilor zidiri. Până la 1821 (Ed. Junimea, Iași, 1974; ed. a II-a, Iași, 2007); O istorie a Moldovei prin relațiile de credit. Până la mijlocul secolului al XVIII-lea (Ed.Univ. „Al.I.Cuza”, Iași, 1989); Documente privitoare la istoria orașului Iași (1408-1790) - 10 vol. (Ed. Dosoftei, Iași, 1999-2008), mai multe volume din seria A, Moldova a colecției "Documenta Romaniae Historica".

 

 

Botoşani, 26 ianuarie2019

Stimate Domnule Profesor,

      Vă mulţumesc pentru gestul Dvs. deosebit – pentru mine o surpriză plăcută – de a-mi scrie şi, înainte de aceasta, pentru atenţia pe care ați acordat-o apariției „Ghidul-ui” Botoşanilor. De asemenea vă mulţumesc pentru aprecierea lucrării.

      Lucrarea a fost elaborată și editată în cadrul unui Proiect de dezvoltare prin turism a ”Zonei Metropolitane Botoșani” și va fi continuată cu apariția lucrării în limba engleză, în prima jumătate a anului 2019.

      Sugestia Dvs. ca în viitoarea ediţie să corectez cronologia armenilor trăitori în Botoşani adăugând la locul cuvenit şi pe ceilalţi dintre armenii care au avut o contribuţie semnificativă la dezvoltarea, în perioada medievală timpurie, a oraşelor din Ţara de Sus - lărgind astfel contextul istoric al aşezării armenilor în Botoşani - este pertinentă şi o voi realiza. Motivul menționării relativ restrînse a informațiilor despre armeni a fost acela de a acorda un spațiu echidistant și altor comunități: grecii, lipovenii, evreii sau țiganii – toate cu amprentă notabilă în istoria și cultura Botoșanilor.

      Lucrez în continuare, tot în cadrul proiectului turistic al ”Zonei Metropolitane Botoșani”, la un ghid pentru întreg judeţul Botoşani şi în acest context voi avea cadrul în care se vor menționa informaţii privitoare la perioada de întemeiere a Ţării Moldovei, lucru folositor pentru cei care vin să cunoască acest areal geografic.

Cu stimă şi respect,

 

Florin Simion Egner

  ADI ”Zona Metropolitană Botoșani”

nike air force 1 low uv | 555088 - Buy now Jordan AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG - 134 - nike animal print slam dunk shoes sale

 

Către,

       S.C. Best Consulting & Design S.R.L.

 

 

Având în vedere prevederile art. 14 al. 1 din contractul de prestări de servicii nr. 329 din 28.11.2018 pentru ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU „ȘOSEAUA DE CENTURĂ A MUNICIPIULUI BOTOȘANI PRIN CURTEȘTI”, prin prezenta adresă vă comunicăm ordinul de începere a lucrărilor de realizare a studiului de fezabilitate.

De asemenea, vă aducem la cunoștință obligația dumneavoastră de a întocmi raportul la începutul activității precum și rapoartele lunare de progres conform capitolului 6 din Caietul de sarcini

 

Ordin de incepere a serviciilor

nike shox mens australia women soccer players - White - DA8301 - 101 - Nike Air Force 1 '07 LX Women's Shoe | Giftofvision , Sneakers search engine

Subcategorii

Galerie foto 

Ultimele știri

Procedură de atribuire ...

INVITAȚIE Asociația de Dezvoltare ...

Procedură de atribuire ...

INVITAȚIE Asociația de Dezvoltare ...

Procedură de atribuire ...

  INVITAȚIE Asociația de Dezvoltare ...

Întâlnire ZM Botoșani - ...

Ședința de lucru comună Zona Metropolitană ...

Forumul economic ...

Agenda Forumului economic româno - ucrainean ...

Newsletter

Scroll to top