Achiziție Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Varianta de Ocolire Botoșani etapa 2

A fost publicat în Sistemului informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice (CN1061342/01.11.2023) și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2023/S 212-666838) anunțul de participare pentru achiziția Serviciilor de Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Varianta de Ocolire Botoșani – etapa 2