Proiecte finalizate

Actualizare Studiu de Fezabilitate, Întocmire Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru „ȘOSEAUA DE CENTURĂ A MUNICIPIULUI BOTOȘANI PRIN CURTEȘTI” – în derulare

Depunere cerere de finanțare prin Programul Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 1, Investiția 1 pentru obiectivul de investiții EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN ZONA LEBĂDA (MUNICIPIUL BOTOȘANI) ȘI SAT CURTEȘTI (COMUNA CURTEȘTI) – finalizat 20.02.2023 (Extras cerere de finanțare)

Depunere cerere de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny pentru obiectivul de investiții EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN ZONA LEBĂDA (MUNICIPIUL BOTOȘANI) ȘI SAT CURTEȘTI (COMUNA CURTEȘTI) – finalizat 5.11.2021 (Extras cerere de finanțare)

Elaborare, tipărire și promovare GHID TURISTIC AL ZONEI METROPOLITANE BOTOȘANI (variantele în lb. română și lb. engleză) – finalizat 24.09.2021 (foto 1, foto 2, foto 3, foto 4)

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN ZONA LEBĂDA (MUNICIPIUL BOTOȘANI) ȘI SAT CURTEȘTI (COMUNA CURTEȘTI)” – finalizat 14.07.2021

Proiectare și execuție REȚEA DE CANALIZARE PE STRADA PRELUNGIREA BUCOVINA DIN MUNICIPIUL BOTOȘANI ȘI STRADA MUNICIPIULUI DIN SAT CURTEȘTI – finalizat 10.09.2021 (Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor)

Elaborare Studiu de fezabilitate pentru ȘOSEAUA DE CENTURĂ A MUNICIPIULUI BOTOȘANI PRIN CURTEȘTI – finalizat 14.07.2021 (foto 1, foto 2, foto 3, foto 4)

FORUM ECONOMIC ROMÂNO-UCRAINEAN – finalizat 19.04.2019 (Agendă forum)

Achiziție energie electrica si gaze naturale 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (Contract de bursă 2016; Contract de bursă 2023)