Proiecte finalizate și în derulare

Achiziție servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate pentru Varianta de Ocolire Botoșani – etapa 2 – în derulare (Acord de parteneriat cu CNAIR S.A., Variantă preliminară de traseu)

Actualizare Studiu de Fezabilitate, Întocmire Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru „ȘOSEAUA DE CENTURĂ A MUNICIPIULUI BOTOȘANI PRIN CURTEȘTI” (Varianta de Ocolire Botoșani – etapa 1) – în derulare (Acord de parteneriat cu CNAIR S.A., Aviz CTE – MTI, Traseu)

Depunere cerere de finanțare prin Programul Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 1, Investiția 1 pentru obiectivul de investiții EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN ZONA LEBĂDA (MUNICIPIUL BOTOȘANI) ȘI SAT CURTEȘTI (COMUNA CURTEȘTI) – finalizat 20.02.2023 (Extras cerere de finanțare)

Depunere cerere de finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny pentru obiectivul de investiții EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN ZONA LEBĂDA (MUNICIPIUL BOTOȘANI) ȘI SAT CURTEȘTI (COMUNA CURTEȘTI) – finalizat 5.11.2021 (Extras cerere de finanțare)

Elaborare, tipărire și promovare GHID TURISTIC AL ZONEI METROPOLITANE BOTOȘANI (variantele în lb. română, format A4 și A5 și lb. engleză, format B6) – finalizat 24.09.2021 (foto 1, foto 2, foto 3, foto 4)

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN ZONA LEBĂDA (MUNICIPIUL BOTOȘANI) ȘI SAT CURTEȘTI (COMUNA CURTEȘTI)” – finalizat 14.07.2021

Proiectare și execuție REȚEA DE CANALIZARE PE STRADA PRELUNGIREA BUCOVINA DIN MUNICIPIUL BOTOȘANI ȘI STRADA MUNICIPIULUI DIN SAT CURTEȘTI – finalizat 10.09.2021 (Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor)

Elaborare Studiu de fezabilitate pentru ȘOSEAUA DE CENTURĂ A MUNICIPIULUI BOTOȘANI PRIN CURTEȘTI – finalizat 14.07.2021 (foto 1, foto 2, foto 3, foto 4)

Acorduri de cooperare cu entități din Republica Moldova și Ucraina (Acorduri)

FORUM ECONOMIC ROMÂNO-UCRAINEAN – finalizat 19.04.2019 (Agendă forum)

„Cross-border cooperation for FIre & REscue services – COOP4FIRE” – proiect transfrontalier în domeniul Situațiilor de Urgență (Elaborare și depunere cerere de finanțare) – finalizat prin depunere cerere de finanțare 16.05.2018 (Extras cerere de finanțare)

„Cross-border cultural cooperation – CROSSCULT” – proiect transfrontalier în domeniul Cultural (Elaborare și depunere cerere de finanțare) – finalizat prin depunere cerere de finanțare 15.05.2018 (Extras cerere de finanțare)

Achiziție energie electrica si gaze naturale 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (Contract de bursă 2016; Contract de bursă 2023)

„Educația adulților, resursă și necesitate pentru dezvoltarea locală – ADUE” – ERASMUS+ (Depus proiect nr. 2014-1-RO01-KA104-001431)