Înființare

În decembrie 2011 , urmare a modificării Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, s-a creat cadrul înființării Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoşani”, structură care ar permite accesarea într-un mod mult mai facil a fondurilor europene.

La acea data astfel de asociaţii intercomunitare existau la Botoşani pe linia apă – canalizare, deşeuri, si inel drumuri ocolitoare.

Drept urmare primarul Cătălin Flutur a început demersurile pentru constituirea Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoşani”. În acest scop a transmis unui număr de șase comune adiacente municipiului Botoșani, respectiv Mihai Eminescu, Stăuceni, Roma, Răchiți, Curtești si Bălușeni, adrese prin care a solicitat analizarea posibilității de constituire a acestei zone metropolitane.

În cadrul Consiliilor Locale a celor șase comune s-a discutat oportunitatea și necesitatea înființării Asociației, fiind de acord cu înființarea . În acest sens Consiliile Locale au emis hotărâri privind aprobarea asocierii, aprobarea actului constitutiv al asociației si aprobarea statutului.

La acea dată unul din proiectele discutate care ar putea fi realizat prin această asociere ar fi un sistem integrat de apă și canalizare, care să vină în extinderea celui implementat în județ, prin fonduri europene, dar și un inel de drumuri.

În luna februarie 2012 a fost definitivat Actul Constitutiv și Statutul Zonei Metropolitane Botoșani, din care urmau sa facă parte Municipiul Botoșani si comunele Mihai Eminescu, Stăuceni, Răchiți, Curtești, Bălușeni si Roma. La acea data și-a manifestat intenția de aderare și Orașul Bucecea.

Consilierii municipali au aprobat în luna martie 2012 , cu unanimitate de voturi, înființarea Zonei Metropolitane Botoșani, fiind aprobate asocierea, actul constitutiv si statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitana Botoșani”.

La data de10 mai 2012 se semnează Actul Constitutiv și Statutul Asociației de către membri, iar la data de 22 mai 2012 Judecătoria Botoșani admite înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Botoșani”, fiind înscrisă în Registru sub nr. 24 din data de 04 iunie 2012.

În cadru ședinței Consiliului de Administrație din 07 octombrie 2013 sunt aprobate cererile de aderare la asociație a Orașului Bucecea și a comunei Vlădeni, iar urmare a actualizării Actului Constitutiv și Statutului Asociația de Dezvoltare “Zona Metropolitană Botoșani” are în componenta Municipiul Botoșani, comunele Mihai Eminescu, Stăuceni, Răchiți, Curtești, Bălușeni, Roma, Vlădeni și orașul Bucecea.

Tot în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din 07 octombrie 2013 sunt aprobate Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Organigrama aparatului tehnic al Asociației.

Activitatea efectivă a Asociației a început în luna Februarie 2014, Aparatul tehnic al Asociației având în componență un număr de 6 angajați.