Prevederi statut

ACT ADIŢIONAL NR. 3 LA STATUTUL

ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

„ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI”

descarca PDF

Părțile–––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 1. Municipiul BOTOŞANI, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, cod 710356, jud. Botoşani; –
 2. Comuna MIHAI EMINESCU, cu sediul în comuna Mihai Eminescu, cod 717253, jud. Botoşani;–––––––––––––––––––––––––––––––––-
 3. Comuna STĂUCENI, cu sediul în satul Stăuceni, cod 717355,  Judeţul Botoşani;–––-
 4. Comuna RĂCHIŢI, cu sediul în satul Răchiţi, cod 717310, Judeţul Botoşani; –––––
 5. Comuna BĂLUŞENI, cu sediul în satul Băluşeni, cod 717025,  Judeţul Botoşani;–––-
 6. Comuna CURTEŞTI, cu sediul în satul Curteşti, cod 717110,  Judeţul Botoşani;–––-
 7. Comuna ROMA, cu sediul în satul  Roma, cod 717335, Judeţul Botoşani;––––––-
 8. Orașul Bucecea, cu sediul în orașul Bucecea, cod 717045, județul Botoşani; –––––-
 9. Comuna Vlădeni, cu sediul în comuna Vlădeni, cod 717460, județul Botoşani; ––––

de comun, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Botoșani numărul 63/28.02.2013, Hotărârii Consiliului Local al comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani numărul 35/17.08.2012, Hotărârii Consiliului Local al comunei Stăuceni, județul Botoșani numărul 17/31.03.2012, Hotărârii Consiliului Local al comunei Răchiți, județul Botoșani numărul 19/31.08.2012, Hotărârii Consiliului Local al comunei Bălușeni, județul Botoșani numărul 15/26.09.2012, Hotărârii Consiliului Local al comunei Curtești, județul Botoșani numărul 19/30.03.2012, a Hotărârii Consiliului Local al comunei Roma, județul Botoșani numărul 9/09.08.2012, Hotărârii Consiliului Local al Orașului Bucecea, județul Botoșani numărul 39/27.06.2013 și Hotărârii Consiliului Local al comunei Vlădeni, județul Botoșani numărul 39/30.07.2013, acord convin, modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI” astfel: ––––––––––––

Articol unic – Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI” se modifică şi va avea următorul conţinut: ––––––––

 

„STATUTUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

 ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI” 

forma actualizată

CAPITOLUL I

Art. 1. Datele de identificare ale membrilor fondatori: –––––––––––––––––

 1. Municipiul BOTOŞANI, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, cod 710356, jud. Botoşani, prin primar PORTARIUC OVIDIU-IULIAN,cetăţean român, născut la data de 11.07.1977 în municipiul Botoșani, judeţul Botoşani, domiciliat în municipiul Botosani, strada Cuza Vodă numărul 2, scara D, etaj 3, apartament 7, judeţul  Botoşani, identificat cu CI seria XT nr. 350247/21.12.2007 eliberat de SPCLEP Botoşani, CNP 1770711070033; –-
 2. Comuna MIHAI EMINESCU, cu sediul în comuna Mihai Eminescu, cod 717253, jud. Botoşani, prin primar GIREADĂ ANETA,cetăţean român, născută la data de 21.07.1966 în municipiul Fălticeni, judeţul Suceava, domiciliată în satul Ipotești, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, identificată cu CI seria XT nr. 528274/06.12.2011 eliberat de SPCLEP Botoşani, CNP 2660721070011; ––––––––––––––––––––-
 3. Comuna STĂUCENI, cu sediul în satul Stăuceni, cod 717355,  Judeţul Botoşani, prin primar EPURAŞ COZMIN -IULIAN,cetăţean român, născut la data de 19.08.1970 în comuna Coţuşca, judeţul Botoşani, domiciliat în satul Victoria, comuna Stăuceni, judeţul Botoşani, identificat cu CI seria XT nr. 214105/31.05.2004 eliberat de Poliţia Botoşani, CNP 1700819072625; ––––––––––––––––––––––––––––––-
 4. Comuna RĂCHIŢI, cu sediul în satul Răchiţi, cod 717310, Judeţul Botoşani, prin primar IACOB GHEORGHE,cetăţean român, născut la data de 31.03.1961 în comuna Nicșeni, judeţul Botoşani, domiciliat în satul Răchiți, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani, identificat cu CI seria XT nr. 283550/07.02.2006 eliberat de SPCLEP Botoşani, CNP 1610331070050; ––––––––––––––––––––––––––––––-
 5. Comuna BĂLUŞENI, cu sediul în satul Băluşeni, cod 717025,  Judeţul Botoşani, prin primar STRATULAT NECULAI,cetăţean român, născut la data de 07.11.1949 în comuna Băluşeni, judeţul Botoşani, domiciliat în satul Draxini, comuna Băluşeni, judeţul Botoşani, identificat cu CI seria XT nr. 160578/17.06.2003 eliberat de Poliţia Botoşani, CNP 1491107070049; ––––––––––––––––––––––––––––––-
 6. Comuna CURTEŞTI, cu sediul în satul Curteşti, cod 717110,  Judeţul Botoşani, prin primar VIŢEL DUMITRU,cetăţean român, născut la data de 24.10.1956 în comuna Cristeşti, judeţul Botoşani, domiciliat în satul Orăşeni – Deal, comuna Curtești, judeţul Botoşani, identificat cu CI seria XT nr. 523567/24.10.2011 eliberat de SPCLEP Botoşani, CNP 1561024070066; ––––––––––––––––––––––––––––
 7. Comuna ROMA, cu sediul în satul  Roma, cod 717335, Judeţul Botoşani, prin primar BÂRLIGA GHEORGHE, cetăţean român, născut la data de 13.04.1952 în comuna Roma, judeţul Botoşani, domiciliat în satul Roma, comuna Roma, judeţul Botoşani, identificat cu CI seria XT nr. 302939/25.08.2006  eliberat de SPCLEP Botoşani, CNP 1520413070050;–––

Datele de identificare ale membrilor cooptați la data de 15.10.2013: ––––––––––

 1. Orașul Bucecea, cu sediul în orașul Bucecea, cod 717045, județul Botoşani, prin primar Țîmpău Andron,cetăţean român, născut la data de 28.02.1957 în comuna Fundu Moldovei, județul Suceava, domiciliat în localitatea Bucecea, orașul Bucecea, judeţul Botoşani, identificat cu CI seria XT nr. 491839/22.02.2011 eliberat de SPCLEP Bucecea, CNP 1570228078306; ––––––––––––––––––––––––––––––-
 2. Comuna Vlădeni, cu sediul în comuna Vlădeni, cod 717460, județul Botoşani, prin primar Murariu Voicu,cetăţean român, născut la data de 25.09.1961 în comuna Viișoara, judeţul Botoșani, domiciliat în satul Vlădeni, comuna Vlădeni, judeţul Botoşani, identificat cu CI seria XT nr. 250760/07.03.2005 eliberat de Poliția Bucecea, CNP 1610925072641; –-

Unităţile administrativ-teritoriale, reprezentate de primari, care se constituie în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI”, sunt următoarele:––––

 1. Municipiul BOTOŞANI, cu sediul în Botoşani, Piaţa Revoluţiei numărul 1, judeţul Botoşani, cod 710356, prin primar – Portariuc Ovidiu-Iulian; –––––––––––
 2. Comuna MIHAI EMINESCU, cu sediul în comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, cod 717253, prin primar – Gireadă Aneta; –––––––––––––––––––
 3. Comuna STĂUCENI, cu sediul în satul Stăuceni, comuna Stăuceni, judeţul Botoşani cod 717355, prin primar –Epuraş Cozmin Iulian;––––––––––––––––-
 4. Comuna RĂCHIŢI, cu sediul în satul Răchiţi, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani, cod 717310, prin primar – Iacob Gheorghe;–––––––––––––––––––––
 5. Comuna BĂLUŞENI, cu sediul în satul Băluşeni, comuna Băluşeni, judeţul Botoşani, cod 717025,  prin primar –Stratulat Neculai; ––––––––––––––––––
 6. Comuna CURTEŞTI, cu sediul în satul Curteşti, comuna Curteşti, judeţul Botoşani, cod 717110,  prin primar –Viţel Dumitru; –––––––––––––––––––-
 7. Comuna ROMA, cu sediul în satul  Roma, comuna Roma, judeţul Botoşani, cod 717335,  prin primar – Bârliga Gheorghe; –––––––––––––––––––-
  1. dezvoltarea durabilă a întregii zone şi a tuturor unităţilor administrativ-teritoriale componente;––––––––––––––––––––––––––––––––
  2. protejarea mediului înconjurător;––––––––––––––––––––––––
  3. îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie a unităţilor administrativ-teritoriale care compun Asociaţia şi a întregii zone;–––––––––––-
  4. dezvoltarea, modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor publice;––––––––––––-
  5. dezvoltarea economică integrată;––––––––––––––––––––––––
  6. dezvoltarea culturii, turismului, sportului şi agrementului;––––––––––––––-
  7. administrarea eficientă şi integrată a potenţialului de care dispune zona;–––––––––
  8. atragerea de noi investiţii şi creşterea accesului la resurse;––––––––––––––-
  9. promovarea investiţiilor private şi publice, în vederea dezvoltării durabile a zonei şi a unităţilor administrativ-teritoriale care o compun.––––––––––––––––––
  10. să participe la activităţile, proiectele, şi programele Asociaţiei;––––––––––––-
  11. să folosească dotările materiale ale Asociaţiei conform scopului acesteia;––––––––
  12. sa utilizeze însemnele şi sigla Asociaţiei;–––––––––––––––––––––
  13. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi control, în condiţiile prevăzute de prezentul statut;–––––––––––––––––––––––––––––––
  14. să beneficieze de toate formele de apărare şi sprijin de care dispune Asociaţia;––––––
  15. să-şi exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă;–––––––––––
  16. să renunţe la calitatea de membru printr-o cerere scrisă adresată Consiliului de Administraţie. Cererea de renunţare la calitatea de membru al Asociaţiei va trebui să fie însoţită de hotărârea consiliului local prin care se aprobă retragerea unităţii administrativ-teritoriale respective din Asociaţie;–––––––––––––––––––––––––––––––––-
  17. să beneficieze de baza de date şi informaţii a Asociaţiei;–––––––––––––––
  18. să fie consultaţi în toate problemele de interes ale zonei;–––––––––––––––
  19. să solicite şi să primească sprijin pentru probleme ce ţin de activitatea zonei;–––––––
  20. să fie informaţi asupra programelor şi proiectelor de dezvoltare a zonei.–––––––––
  21. să cunoască şi să accepte statutul Asociaţiei;––––––––––––––––––––
  22. să contribuie la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;––––––––––––
  23. să nu angajeze Asociaţia în nici o activitate fără mandat din partea Consiliului de Administraţie sau a Consiliului Director;–––––––––––––––––––––
  24. să plătească contribuţia anuală în valoarea stabilită de Consiliului de Administraţie;––––
  25. să evite sau să se abţină de la comentarii sau intervenţii publice de natură a produce prejudicii Asociaţiei.–––––––––––––––––––––––––––––––––
  26. dezvoltarea economică;––––––––––––––––––––––––––––
  27. învăţământ;–––––––––––––––––––––––––––––––––
  28. cultură, turism, sport, agrement;–––––––––––––––––––––––––
  29. habitat;––––––––––––––––––––––––––––––––––-
  30. coeziune socială; ––––––––––––––––––––––––––––––-
  31. urbanism;–––––––––––––––––––––––––––––––––-
  32. transport urban;–––––––––––––––––––––––––––––––
  33. managementul deşeurilor;–––––––––––––––––––––––––––
  34. politici sectoriale privind dezvoltarea economică, infrastructurile, utilităţile şi serviciile publice, dezvoltarea urbanistică, etc.;––––––––––––––––––––––-
  35. finanţarea şi/sau cofinanţarea programelor şi proiectelor prioritare de interes comun;––––
  36. mediul înconjurător;–––––––––––––––––––––––––––––-
  37. alte aspecte care definesc particularităţile locale ale zonei.––––––––––––––
  38. Consiliul de Administraţie, ca organism de conducere al Asociaţiei;––––––––––
  39. Consiliul Director, ca organism executiv al Asociaţiei;–––––––––––––––-
  40. Cenzorul, ca organ financiar al Asociaţiei.––––––––––––––––––––-
 1. Orașul BUCECEA, cu sediul în orașul Bucecea, cod 717045, județul Botoşani, prin primar Țîmpău Andron; ––––––––––––––––––––––––––-
 2. Comuna VLĂDENI, cu sediul în comuna Vlădeni, cod 717460, județul Botoşani, prin primar Murariu Voicu.–––––––––––––––––––––––––––-

CAPITOLUL II

Denumirea, forma juridică, sediul, durata şi patrimoniul Asociaţiei

Art. 2. Denumirea Asociaţiei–––––––––––––––––––––––––––––

Asocierea dintre unităţile administrativ-teritoriale, Botoşani, Mihai Eminescu, Stăuceni, Răchiţi, Băluşeni, Curteşti, Roma, Bucecea și Vlădeni va purta denumirea de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoşani”.––––––––––––––––

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoşani” va fi denumită în continuare, după caz, cu întreaga denumire sau „Asociaţia”, „Asocierea” ori „ZMBT”. –––––-

Art. 3. Forma juridică a Asociaţiei––––––––––––––––––––––––––-

Caracterul Asocierii „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI” este de interes general, ca persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, care se constituie în vederea atingerii obiectivelor şi desfăşurării activităţilor specificate în prezentul statut.–––––––––––––

Art. 4. Însemnele Asociaţiei–––––––––––––––––––––––––––––

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI” va avea ştampilă, siglă şi însemne proprii.–––––––––––––––––––––––––––

Art. 5. Sediul Asociaţiei–––––––––––––––––––––––––––––––

Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei numărul 1, judeţul  Botoşani, cod 710356.–––––––––––––––––––––––––––––––-

Art. 6. Durata de funcţionare–––––––––––––––––––––––––––––

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI” se constituie şi îşi desfăşoară activitatea precizată în statut pe termen  nedeterminat.––––––––

Art. 7. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei–––––––––––––––––––––––––

           Asociaţii fondatori constituie, prin aport în numerar, activul patrimoniului Asociaţiei, în valoare de12.000 lei ( din care municipiul Botoşani  4000 lei  şi fiecare din unităţile administrativ-teritoriale asociate câte 1000 lei ). Suma va fi depusă, într-un cont separat, deschis în numele Asociaţiei. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Patrimoniul Asociaţiei va fi majorat prin aportul în numerar sau în natură, provenind de la asociaţi, prin contribuţia lor, sau de la terţe persoane fizice sau juridice, române sau străine, ca donaţii, sponsorizări, etc.––––––––––––––––––––––––––––––-

Întregul parimoniu va fi utilizat în scopul realizării obiectivelor Asociaţiei, iar păstrarea şi evidenţierea acestuia vor fi făcute cu respectarea legislaţiei române aplicabile în materie.–––––

CAPITOLUL III

Exprimarea voinţei de asociere, scopul propus şi obiectivele Asociaţiei

Art. 8. Exprimarea voinţei de asociere–––––––––––––––––––––––––

În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi cu art. 11-13 din Legea 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de membrii fondatori am constituit ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI”, persoană juridică fără scop patrimonial, de drept privat şi de utilitate publică, având ca scop dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale care alcătuiesc Asociaţia şi a întregii zone limitrofe acestora, prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional şi prin furnizarea în comun a unor servicii publice.––––

MOTIVAREA CONSTITUIRII ZONEI METROPOLITANE

Noi, reprezentanţii următoarelor unităţi teritorial-administrative: municipiul Botoşani, comuna Mihai Eminescu, comuna Stăuceni, comuna Răchiţi, comuna Băluşeni, comuna Curteşti, comuna Roma, orașul Bucecea și comuna Vlădeni ca urmare a înţelegerii intervenite pentru înfiinţarea asociaţiei Zona Metropolitană Botoşani, ––––––––––––––––––––

(I) considerând că formatul instituţional al conlucrării intercomunale şi interorăşeneşti este determinat de crearea unui spaţiu urbanistic comun al unităţilor teritorial-administrative reprezentate şi de promovarea colaborării dintre acestea; ––––––––––––––––––––––-

(II) considerând ca fiind determinantă, în planul dezvoltării locale, asocierea colectivităţilor şi autorităţilor teritoriale în probleme precum: dezvoltarea economică şi investiţională zonală, urbană şi rurală, protecţia mediului înconjurător, ameliorarea şi dezvoltarea infrastructurilor, precum şi a serviciilor oferite cetăţenilor în vederea creşterii bunăstării acestora şi a prosperităţii unităţilor administrative membre ale asociaţiei; –––––––––––––––––––––––––

(III) considerând că rezultatele asocierii vor deveni subiecte de derulare a unor acorduri şi înţelegeri viitoare în domenii economice, sociale şi administrative, precum şi în alte domenii specifice de parteneriat şi colaborare;––––––––––––––––––––––––––––––-

(IV) considerând că prin prezenta asociere se va asigura participarea colectivităţilor şi autorităţilor locale ale membrilor la realizarea dezvoltării durabile a unităţilor administrative teritoriale, precum şi a zonei în domenii comune de interes;––––––––––––––––––––––––-

(V) considerând că asocierea este de natură să permită o mai bună îndeplinire a misiunii părţilor semnatare şi că aceasta poate să contribuie la dezvoltarea durabilă locală; –––––––––––

(VI) decise fiind să favorizeze această asociere şi să contribuie astfel la progresul economico-social al localităţilor şi unităţilor teritorial-administrative semnatare, precum şi la coeziunea economică şi socială care uneşte populaţia acestora;–––––––––––––––––––––––––

În conformitate cu următoarele acte normative: ––––––––––––––––––-

1. Legea nr. 7/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,––––––––

2. Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,––- ––––-

3. Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare,–––––––––––-

4. Legea nr. 351/2001,  cu modificările şi completările ulterioare,–––––––––––-

5. Hotărârile consiliilor membrilor fondatori;–––––––––––––––––––-

6. Actul constitutive al asociaţiei.––––––––––––––––––––––––

Şi ca persoane juridice prin reprezentanţii săi legali, am hotărât, în conformitate cu prevederile OG 26/2000 actualizată, constituirea asociaţiei ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI care să promoveze interesele noastre comune. ––––––––––––––––-

Misiunea –––––––––––––––––––––––––––––––––-

Asocierea are ca misiune stimularea şi sprijinirea creşterii prosperităţii zonei şi a bunăstării cetăţenilor acesteia. ––––––––––––––––––––––––––––––––-

Obiectivul general al asocierii urmăreşte dezvoltarea economică a zonei metropolitane.-Obiective specifice –––––––––––––––––––––––––––––-

Asocierea vizează ca obiective cu caracter specific: ––––––––––––––––-

• Alinierea Zonei Metropolitane Botoşani la standardele economice şi sociale euro-atlantice, în consens cu cele naţionale. –––––––––––––––––––––––––––

• Instaurarea în Zona Metropolitană Botoşani a unui climat de piaţă aliniat procedurilor competiţionale internaţionale. –––––––––––––––––––––––––

• Creşterea coeziunii vieţii economico-sociale din Zona Metropolitană Botoşani. ––––––-

Art. 9. Obiectivele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI” sunt următoarele:––––––––––––––––––––––––––––

 

CAPITOLUL V

Drepturile şi obligaţiile asociaţilor

Art. 14. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi statutare:–––––––––––––––-

ART. 15. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii statutare:–––––––––––––––

CAPITOLUL VI

Domeniile de competenţă, colaborare şi de acţiune

Art. 16. Domeniile de competenţă şi de acţiune sunt următoarele:––––––––––––––

Art. 17. Domeniile de colaborare sunt următoarele:––––––––––––––––––––

 

CAPITOLUL VII

Organele de conducere, execuţie şi control. Atribuţii

Art. 18. Organele Asociaţiei sunt:––––––––––––––––––––––––––-

Art. 19.Consiliul de Administraţie––––––––––––––––––––––––––-

(1) Consiliul de Administraţie este organul de conducere alcătuit din totalitatea reprezentanţilor Asociaţiei. Reprezentanţii fiecărui membru în Consiliul de Administraţie sunt desemnaţi de consiliile locale, prin hotărâre, la propunerea consilierilor sau primarului, în număr de un reprezentant pentru fiecare 2000 de locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale – comune asociate – şi de un reprezentant la 5000 de locuitori în cazul municipiului Botoşani. ––––––––––––––-

Ca rezultat al acestei reprezentări, Consiliul de Administraţie va cuprinde un număr de  37  persoane, după cum urmează:––––––––––––––––––––––––––––-

Municipiul Botoşani – 20  reprezentanţi;––––––––––––––––––––-

Comuna Mihai Eminescu –   3 reprezentanţi;–––––––––––––––––––

Comuna Stăuceni –   2  reprezentanţi;–––––––––––––––––––––-

Comuna Răchiţi –   2 reprezentanţi;––––––––––––––––––––––-

Comuna Băluşeni – 2 reprezentanţi;––––––––––––––––––––––-

Comuna Roma –  2 reprezentanţi;–––––––––––––––––––––––-

Comuna Curteşti – 2 reprezentanţi;–––––––––––––––––––––––

Comuna Vlădeni –  2 reprezentanţi;–––––––––––––––––––––––

Orașul Bucecea – 2 reprezentanţi;–––––––––––––––––––––––-

Art. 21. Consiliul Director –––––––––––––––––––––––––––––-

(1) Consiliul Director este organismul executiv al Asociaţiei şi asigură punerea în executare a hotărârilor Consiliului de Administraţie. El este alcătuit, din primarii unităţilor administrativ-teritoriale membre. Pe bază de împuternicire, oricare dintre membrii titulari ai Consiliului Director poate să desemneze persoane care să reprezinte unitatea administrativ-teritorială respectivă în şedinţele şi întrunirile acestui organism. ––––––––––––––––––––––––

(9) Preşedintele Consiliului Director este primarul localităţii celei mai mari, respectiv Primarul municipiului Botoşani, care este preşedinte de dreptiar mandatul acestuiase suprapune cu mandatul pe care acesta îl exercită în calitate de conducător al unităţii administrativ-teritoriale reprezentate în Asociaţie. El este preşedintele Asocierii “ZONA METROPOLITANĂ BOTOŞANI” şi prezidează Consiliul de Administraţie şi Consiliul Director

(10) Vicepreşedintele Consiliului Director

Art. 22. Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de către un Cenzor