Anunț actualizare Decizie Etapă de Încadrare nr. 29 din 30.03.2020

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Botoșani” titular al proiectului „Șoseaua de centură a municipiului Botoșani prin Curtești”, propus a fi amplasat în județul Botoșani, în intravilanul și extravilanul UAT-ului Curtești, respectiv în extravilanul UAT-ului Mihai Eminescu, anunță publicul interesat asupra actualizării Deciziei Etapei de Încadrare nr. 29 din 30.03.2020, de către Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a notificării pentru modificarea proiectului „Șoseaua de centură a municipiului Botoșani prin Curtești”.

Notificarea pentru modificarea proiectului, de actualizare a deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani din mun. Botoșani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botoșani, în zilele de luni -vineri între orele 08-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului Botoșani.