Comunicat de presa

Referitor la Proiectul de hotărâre privind retragerea UAT Răchiți din ADI ZMBT, analizând motivele domnului primar, doresc prin prezenta lămurirea unor aspecte pe care le apreciez foarte importante. În Expunerea de motive sunt 2 argumente:

Primul motiv: Primăria Răchiți nu a beneficiat până la această dată de nici un proiect de dezvoltare inițiat de Zona Metropolitană.

În realitate UAT Răchiți a beneficiat de câteva proiecte chiar în anul 2017:

–         Proiectul de achiziție a energiei electrice prin BRM realizat de Zona metropolitană, economiile la bugetul local al comunei Răchiți fiind de 226.000 lei în anul 2015-2016 și de peste 300.000 lei în anul 2016-2017. În același context am invitat primăria Răchiți pentru o întâlnire cu specialiștii de la ENEL ENERGIE MUNTENIA, adresa 369/18.09.2017 privind investiții în structura de iluminat public iar în 20.11.2017. Pentru UAT-urile care nu au putut onora invitația am trimis în scris o informare pentru a genera propuneri din partea lor. Și tot aici am trimis adresa cu oferta de preț pentru achiziție de energie electrică la persoane fizice pentru angajații instituțiilor publice din asociație, pe care Dvs ați primit-o în data de 20.11.2017 dar nu au fost solicitări.

–          Proiectul de promovare turistică a Zonei Metropolitane Botoșani, materializat prin promovarea UAT Răchiți în Ghidul turistic al ZMBT, din care am oferit un exemplar domnului primar.

–          Tot în cursul anului 2017 am adus la Răchiți conducerea Consiliului Raional Drochia și dacă Dvs. doriți, cei de dincolo sunt interesați și în prezent de realizarea de proiecte de care să beneficieze ambele comunități, pe finanțare europeană. Anexez învitația oficială pentru acest parteneriat, nr. 331/28.08.2017 adresată d-lui primar. Tot pentru a accede la finanțări prin programul transfrontalier am adresat UAT Răchiți invitația nr. 361/07.09.2017 pentru a scrie împreună cereri de finanțare pe Programe transfrontaliere cu Ucraina, invitații care nu au fost onorate.

–          Prin adresa 159/12.08.2016 l-am invitat pe d-l Primar la o discuție privind prioritățile locale care pot fi derulate prin programele din Calendarul Fondurilor Structurale 2014-2010. Învitația este valabilă și astăzi.

–          După o discuție purtată în anul 2017, în această lună am înaintat adresa nr. 6/10.01.2018, înregistrată la Dvs cu nr. 323/11.01.2018, către Consiliul Local Răchiți prin care solicitam punerea la dispoziție a unui teren de min. 0,5 ha pentru depunerea unei cereri de finanțare a unui Incubator de afaceri la Răchiți, după modelul de incubator de afaceri de la Botoșani. Proiectul urmează a fi finanțat din Bugetul ZMBT. D-l Primar a promis că mă va invita la ședința de CL unde va înainta această propunere. Anexez adresa oficială înregistrată la UAT Răchiți privind această investiție de care ar beneficia atât cetățenii cât și administrația UAT Răchiți.

–          În anul 2018 ZMBT are în planul de activitate realizarea Studiul de Fezabilitate pentru Transportul Public Metropolitan, în care cetățenii din Răchiți, alături de cei din zona periurbană Curtești, Stăuceni, Mihai Eminescu și Bălușeni vor beneficia de avantaje în deplasările locale cu mijloace de transport public în Botoșani sau în localitățile din ZMBT. Și aici solicităm o colaborare cu UAT Răchiți.

Al doilea motiv: Bugetul din acest an nu va putea acoperi cheltuielile cu cotizația.

–          Cotizația anuală a UAT Răchiți este de 17.424 lei/an, ceea ce înseamnă 1452 lei/lună, mai puțin de un salariu minim brut pe economie. Prin comparație, numai economia pe care ZMBT a adus-o bugetului local Răchiți în primul an de funcționare a Asociației, de 226.000 lei, este echivalentul cotizației UAT Răchiți pe mai mult de 13 ani. Am anexat documentația care confirmă acest lucru. La fel, economia adusă de noi în al doilea an (2016-2017) este echivalentul cotizației pe care ați plăti-o Dvs în alți următori 15 ani.

–          Cotizația este dealtfel foarte mică în situația în care anul trecut ați avut un excedent bugetar de 800.000 lei, o bună parte din excedent provenind din economia pe care Dvs. ați făcut-o prin asocierea în ZMBT. Mai mult, jumătate din excedent a fost dat la bugetul statului în timp ce Dvs. nu ați onorat obligația asumată de a plăti cotizația la ZMBT

Cu toate acestea ZMBT nu a făcut demersuri pentru această cotizațiepentru ca aceasta să nu fie un impediment pentru ca Dvs să vă păstrați statutul de membru al ZMBT, statut care vă aduce avantaje.

Mai menționez că nu am avut în prealabil nici o discuție cu d-l Primar privind intenția de retragere a UAT Răchiți din ZMBT de care am aflat în după-amiaza zilei de ieri iar astăzi sunt aici la invitația unor consilieri locali colegi ai Dvs. Consider însă că în expunerea mea sunt argumente suficiente pentru ca astăzi să luați o hotărâre în interesul cetățenilor pe care îi reprezentați.

Florin Egner

Director al aparatului tehnic al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Zona Metropolitană Botoșani