Întâlnire ZM Botoșani – Centrul de Dezvoltare Durabilă Odessa

Ședința de lucru comună

Zona Metropolitană Botoșani – Consiliul Regional Odessa

Minută

 

Context: Organizarea la Botoșani a ședinței tehnice cu participarea membrilor Comitetului Comun de Monitorizare din Programul Transfrontalier România – Ucraina RO-UA 2014-2020

Perioada: 3-4 decembrie 2019

Locatie: sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani”, Botoșani, România

Participanti: dl Florin Egner – director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani”); dna Liliana Ivanova – director „Centrul pentru Dezvoltare Durabilă și Cercetări ale Mediului din Regiunea Dunării”, Consiliul Regional Odessa; Andrei Buzatu (Asociația de Dezvoltare Comunitară Durabilă – ”Împreună”)

Subiecte de discutie:

Prezentare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani”, Botoșani, România – dl Florin Egner, director: istoric, activități, proiecte, priorități și oportunități de dezvoltare;

Prezentare a Centrului pentru Dezvoltare Durabilă și Cercetări ale Mediului din Regiunea Dunării – dna Liliana Ivanova, director: istoric, activități, proiecte, priorități și oportunități de dezvoltare;

Propunere inițiere cooperare și proiecte comune bazate pe interese și nevoi comune ale comunităților reprezentate, din sectorul cultural, economic, social, turism, educație (academic) și sănătate.

 

Propuneri de proiecte comune:

Proiecte culturale de cunoaștere reciprocă, dezvoltare cooperare inter-instituțională

Proiect pilot de zonă metropolitana la Odessa

Proiect Universitate Botoșani în colaborare cu centrele universitare din Iași, Cernăuți, Chișinău și Odessa.

Realizarea unor vizite pentru schimb de experiență in domeniul administrativ, cultural, educație și economic

Realizarea unor evenimente comune (și în oglindă) cu tematici diverse.

Schimb de materiale informative: Zona Metropolitană Botoșani – Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Odesa

Pași de urmat:

1) Realizarea unui schimb de vizite în perioada urmatoare, pentru o cunoaștere reciprocă, inițierea unei relații de cooperare și formalizarea acesteia prin semnarea unui Acord de Parteneriat/ Cooperare, conținând liniile generale de cooperare.

2) Realizarea unei strategii comune de dezvoltare a cooperării, la toate nivelurile.

3) Identificarea unor surse de finanțare care să asigure cadrul de dezvoltare a cooperării, în baza unor proiecte comune.

4) Pregătirea unor proiecte comune pentru accesarea unor finanțări în domenii diferite, începând cu cultura și educația.