Întâlnire ZMBT – UCMR

La sfârșitul săptămânii trecute, la sediul Zonei Metropolitane Botoșani avut loc o  întâlnire de lucru a aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară cu Andrei Buzatu, directorul executiv al Uniunii Consiliilor Raionale din Republica Moldova.

Au participat Florin Egner, directorul Zonei Metropolitane, Daniela Roșu, manager proiecte și Gheorghe Ciobanu, consultant al Zonei Metropolitane Botoșani, expert în realizarea de  proiecte transfrontaliere.

Discuțiile au vizat pașii unor viitoare colaborări, realizarea unui parteneriat de comunicare pentru un schimb eficient de informații, de bune practici și de experiență.

Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova (UCMR) este membră a Institutului pentru Regiunile Europei, membru observator al Confederației Europene a Puterilor Locale Intermediare și  are stabilite contacte cu Zone metropolitane din România și din Uniunea Europeană. În perioada 2013-2016, UCRM a implementat proiecte cu finanțare europeană, dar și proiecte finanțate de Guvernele României, Estoniei și Lituaniei în valoare de peste 250.000 euro. Uniunea a fost partener în implementarea unor proiecte cu finanțare europeană (Italia) în domeniul învățământului și al sănătății.

Zona Metropolitană Botoșani are încheiate parteneriate cu raioanele Edineț, Soroca, Drochia și Rîșcani și sunt în curs de derulare depunerea de proiecte comune cu acestea în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 de cooperare transfrontalieră, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).