Curtești

 http://www.primariacurtestibt.ro


Persoane din institutie:

 • Primar: Viţel Dumitru
 • Viceprimar: Anton Maricel
 • Secretar: Socianu Doru
 • Contabil: Chelaru Valeria

Suprafata: 5782 ha
Intravilan: 998 ha
Extravilan: 4784 ha
Populatie: 4782
Gospodarii: 2700
Nr. locuinte: 2454
Nr. gradinite: 5
Nr. scoli: 4

Numele localitatilor aflate in administratie:
Curteşti, Mănăstirea-Doamnei, Hudum, Agafton, Băiceni, Orăşeni-Deal, Orăşeni-Vale

Asezarea geografica:

Comuna Curteşti este situată la sud-vest de Municipiul Botoşani.
Vecini:
La sud comuna Cristeşti
La nord comuna Mihai Eminescu
La vest comuna Corni şi Vlădeni
La est Botoşani comuna Băluşeni

Activitati specifice zonei:
Agricultură

Activitati economice principale:
Comerţ

Obiective turistice:

 • Mănăstirea de Maici Agafton
 • Tabăra Internaţională „Codrii de aramă” de la Agafton
 • Popasul Lebăda

Evenimente locale:

Hramul satelor:

 • Orăşeni-Vale – 14 octombrie, Cuviincioasa Paraschieva
 • Orăşeni-Deal – 11 noiembrie, Sfântul Mucenic Mina
 • Băiceni – 21 mai, Sfinţii Constantin şi Elena
 • Curteşti – 29 iunie, Sfinţii Petru şi Pavel
 • Mănăstirea-Doamnei – 27 iulie, Sfântul Pantelimon
 • Agafton – duminica Rusaliilor
 • Hudum – 6 august, Schimbarea la faţă

Ziua comunei: „Festivalul Mărului”

Facilitati oferite investitorilor:
Materii prime procesatorilor de lapte şi carne

Proiecte de investitii:

 • Modernizare şi asfaltare DC 60 A – Mănăstirea Doamnei-Curteşti
 • Extindere reţele gaz în comuna Curteşti
 • Construire grup sanitar şcoala generală Orăşeni Deal

Nume
Comuna Curteşti este aşezată în partea de sud-vest a municipiului Botoşani, la contactul dintre Dealurile Siretului la vest şi Câmpia Jijiei la est, în depresiunea Dorohoi – Botoşani. Relieful are un aspect colinar, atitudinea fiind sub 200 m. Spre nord şi nord – vestul comunei sunt dl. Ghirului, Mogliţa, Balta Broaştei, Cimitirului, Crivăţ, iar spre sud se continuă cu dealurile Hliboca, Băiceni, Bobeucă, Buroncăriei, Viei.
Fragmentarea reliefului este făcută de pâraele care debuşează în pârâul Dresleuca ce traversează comuna prin partea de nord-est : Valea Agaftonului, Băicenilor, Humăriei, Hârtopului, Ţurcanilor.
Comuna Curteşti a făcut parte începând din anul 1864 din diferite plase : mai întâi plasa Târgul, apoi plasa Miletin, iarăşi plasa Târgul, după care din plasele Miletin – Târgul, Cristeşti, Siret, Botoşani, Răchiţile. Începând din anul 1968 comuna este formată din satele : Curteşti, Agafton, Băiceni, Hudum, Mănăstirea Doamnei, Orăseni Deal şi Orăseni Vale.
Moşia Curteşti este atestată încă din timpul lui Petru Rareş, din anul 1529 când “…doamna voievodului îşi trăgea veniturile din târgul Botoşani şi din împrejurimile ocolului târgului : Mănăstireni, Nicşeni, Teişor, Cristeşti, Ruşi, Popăuţi, Tătăruşi, Curteşti, Stăuceni şi Bătrâneşti….”.
Numele satului este de la numele moşiei ce era a “Curţii Doamnei”.
Prima atestare documentară este din 22 mai 1627 “….io Miron Barnovschi Movilă voievod….că acest credincios boier al nostru, Duca comis…..i-am dăruit şi l-am miluit de la noi….cu un sat anume Curteşti sub Bucovina, în faţa târgului Botăşenilor, care a fost drept sat domnesc…..”.
Alt document care menţioneză satul este din 17 mai 1628.

Sursa : AŞEZĂRILE UMANE DIN JUDEŢUL BOTOŞANI de MIHAI POCLID