Răchiți

http://rachiti.botosani.ro

Organigrama

Primar: Iacob Gheorghe
Viceprimar: Mititicai Aurel
Administrator Public: Alucai Geani
Secretar: Bordianu Tatiana
Contabil: Stir Dorina

Prezentarea Comunei:

Suprafata: 7150 ha
Intravilan: 2900 ha
Extravilan: 4250 ha
Populatie: 4860
Gospodarii: 2149
Nr. locuinte: 88
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 4
Numele localitatilor aflate in administratie: Rachiti, Cismea, Rosiori, Costesti

Proiecte de investitii:

– Implementate: „Modernizare drumuri comunale în comuna Rachiti, canalizare menajera si statie de epurare sat Rachiti, extindere de alimentare cu apa sat Rosiori, achizitie buldoexcavator si autogreder, achizitie aparatura de sonorizare pentru Caminul Cultural Rachiti” – Proiect finantat prin FEADR – M 322

– In curs de implementare: „Canalizare menajera si statie de epurara in localitatea Rosiori, com Rachiti”, „Canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Costesti, com Rachiti”, „Modernizare drumuri comunale in localitatea Costesti, com Rachiti”

Scurta Monografie:

– Istoricul: Comuna Răchiți a luat ființă în anul 1864 odată cu primele comune din țara noastră și cu înființarea județelor, cea dintâi împărțire administrativ-modernă realizată în locul vechii împărțiri administrative feudale. Comuna Răchiți purta denumirea de comuna Popăuți și avea reședința la Mănăstirea Popăuți situată la nord-est. În curtea mănăstirii se afla și sediul primăriei.
– De-a lungul anilor, diferitele reforme administrative au schimbat atât denumirea, cât și componența satelor comunei.
– Vechea comună era compusă din satele: Luizoaia, Cișmea, Răchiți, Teasc și Roșiori. Mai târziu, în anul 1879, prin trecerea satului Luizoaia în componența orașului Botoșani, reședința se mută la Răchiți, purtând aceeași denumire de comuna Popăuți și cuprinzând satele: Răchiți, Cișmea, Teasc și Roșiori. În anul 1906 la comună se alipește și satul Costești.
– În anul 1942 comuna avea următoarea componență: Răchiți, Cișmea, Costești Roșiori, Stăuceni și Tulbureni. În această formație rămâne până la 1 ianuarie 1956 când satele Stăuceni și Tulbureni se desprind și rămân la comuna Răchiți numai satele: Cișmea, Costești, Roșiori și Răchiți.
În anul 1968 după ultima împărţire administrativă, comuna Răchiţi rămâne cu aceeaşi componenţă.

Cultura:

În viata satului de azi sunt multi intelectuali care concura la ridicarea nivelului cultural-educativ al locuitorilor, dar profesorul de stiinte sociale, prin pregatirea sa si prin specificul specialitatii sale, este cel mai indicat sa cunoasca si sa valorifice elementele de istorie locala, în general în munca sa profesionala. Întocmirea studiilor monografice asupra satului, scolii sau comunei în care lucram este o obligatie si în acelasi timp o placuta activitate pentru profesorul de istorie.
Comuna Rachiti justifica preocupari mai sustinute de cunoastere si valorificare a elementelor de istorie locala din vechea sa istorie, fiind una dintre cele mai vechi comune ale tarii înfiintata odata cu primele comune din tara noastra. Descoperirile arheologice ce s-au facut pe teritoriul acestei comune au scos la iveala urme de viata datând din epoca paleolitica si, fara întrerupere, pâna în zilele noastre.
Manastirea Popauti a fost zidita de Stefan cel Mare, iar cu timpul, în jurul manastirii au fost construite mai multe chilii în care locuiau calugarii greci. Acestia, pentru a asigura mai bine paza manastirii au instalat la început localul primariei Popauti în una din chiliile manastirii cu obligatiunea din partea primariei de a contribui la plata a doi strajeri care sa faca de paza în jurul manastirii, a zidului înconjurator.
– Personalitati, Cetateni de onoare
– Traditii si obiceiuri
– Culte si Viaţa Spirituală
– Mediul Economic
– Sanatate: pe raza com Rachiti avem un nr de 3 cabinete medicale: Rachiti/Cismea, Costesti, Rosiori
– Sport
– Invatamant: Scolile din Comuna Rachiti au fost rehabilitate in ultimii 6 ani, toate beneficiind de incalzire centralizata, de laboratoare de informatica conectate la internet

Situatia economico-sociala:

Prioritati Proiecte: Canalizare menajera si statie de epurara in localitatea Rosiori, com Rachiti”, „Canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Costesti, com Rachiti”, „Modernizare drumuri comunale in localitatea Costesti, com Rachiti”