Ordin de începere a serviciilor pentru Studiul de Fezabilitate pentru Șoseaua de centură a Municipiului Botoșani prin Curtești

Către,

       S.C. Best Consulting & Design S.R.L.

Având în vedere prevederile art. 14 al. 1 din contractul de prestări de servicii nr. 329 din 28.11.2018 pentru ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU „ȘOSEAUA DE CENTURĂ A MUNICIPIULUI BOTOȘANI PRIN CURTEȘTI”, prin prezenta adresă vă comunicăm ordinul de începere a lucrărilor de realizare a studiului de fezabilitate.

De asemenea, vă aducem la cunoștință obligația dumneavoastră de a întocmi raportul la începutul activității precum și rapoartele lunare de progres conform capitolului 6 din Caietul de sarcini