Procedură de atribuire contract verificare Studiu de Fezabilitate

INVITAȚIE

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani organizează selecție de oferte în vederea verificării Documentației de identificare a proprietarilor de terenuri și asumei calculate pentru achiziția de terenuri prin documentația Studiul de fezabilitate pentru șoseaua de centură a municipiului Botoșani prin Curtești.

Documentația mai sus menționată poate fi consultată la sediul asociației.

Procedura de atribuire a contractului: selecție de oferte

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Durata estimată a contractului: 7 zile de la data semnării de ambele părți

Condiții de participare: Ofertele pot fi depuse doar de către experții evaluatori de bunuri imobile atestați ANEVAR

Modul de prezentare a ofertei:

Experții evaluatori interesați vor depune ofertele până la data de 18.03.2020, ora 10:00 la adresa de e-mail zmbt@zmbotosani.ro, la nr. de fax 0231516129 sau la sediul asociației din Botoșani, str. Poștei nr. 9, et. IV B, cam. 406-407, următoarele:

  • termenul de finalizare a lucrării;
  • documente care să confirme calitatea de expert evaluator autorizat ANEVAR.

Propunerea financiară va conține tariful în lei, fără TVA.

Pentru detalii suplimentare poate fi contactat domnul Iorga Florin, tel. 0743498100, manager de proiect.

 

Director,

Egner Florin-Simion