Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Varianta de Ocolire Botoșani etapa 1

A fost deschisă, pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, procedura de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ: Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ,,Șoseaua de Centură a Municipiului Botoșani’’, județul Botoșani (Varianta de ocolire Botoșani etapa 1).

https://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/4917-hg01112023dacrtm-2