Proiect „România Metropolitană”

Banca Mondială împreună cu Federația Zonelor Metropolitane și Aglomerărilor Urbane din România (FZMAUR) a lansat Proiectul „România Metropolitană”, pentru a identifica politici și investiții strategice ce pot ajuta zonele metropolitane din România să devină mai competitive. Proiectul va avea în vedere zonele metropolitane ale Bucureștiului și ale celor 40 de reședințe de județ.

Una dintre activitățile planificate în cadrul acestui proiect este aceea de identificare a unei liste de cel mult 10 proiecte, pentru fiecare zonă metropolitană, considerate a avea o importanță critică pentru dezvoltarea zonei metropolitane respective.

Ca urmare a solicitării venite din partea Băncii Mondiale, transmisă Instituției Prefectului –  județul Botoșani, Primăriei Municipiului Botoșani și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani, în data de 10 decembrie 2018, aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani a identificat un număr de 10 proiecte din Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Botoșani 2015-2020, pe care le-a transmis acesteia spre analiză.

Lista finală a proiectelor cu impact metropolitan selectate de către Banca Mondială pentru Zona Metropolitană Botoșani este prezentată mai jos.

Administrațiile locale, cetățenii și actorii locali sunt invitați să se implice, în perioada 18 ianuarie – 22 martie 2019, în ierarhizarea acestor proiecte prin accesarea chestionarului de la linkul următor: https://kwiksurveys.com/s/E7k9AFsk. Această activitate își propune identificarea proiectelor metropolitane cele mai importante pentru comunitatea locală.

Nr. crt. Denumirea proiectului Valoarea estimată

(mil. Euro)

 1 Infrastructura de business (parcuri tehnologice, incubator de afaceri în comuna Răchiți și incubator de afaceri în orașul Bucecea) pentru Zona Metropolitană Botoșani 26
 2 Șoseaua de Centură (Varianta de Ocolire) a Municipiului Botoșani prin Curtești 25
 3 Șoseaua de Centură (Varianta de Ocolire) a Municipiului Botoșani prin Bălușeni și Stăuceni 20
 4 Proiectul de transport public metropolitan 15
 5 Transportul de călători și de mărfuri prin modernizarea unei linii feroviare Botoșani – Suceava 15
 6 Strategia de dezvoltare durabilă prin realizarea alimentării cu gaz-metan a fiecărei localități 10
 7 Proiectul de dezvoltare a serviciului de iluminat public 6
 8 Realizarea de depozite frigorifice pentru păstrarea și conservarea de produse agricole și a unor Piețe de Gros Metropolitane 5
 9 Proiectul de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 5