Șoseaua de centură a municipiului Botoșani prin Curtești și alte proiecte metropolitane

Aparatul tehnic al Zonei Metropolitane Botoșani realizează obiectivele prevăzute în ”Strategia de Dezvoltare a ADI ZMBT pentru perioada 2015-2020”, strategie aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Zonei Metropolitane Botoșani nr. 17/8.07.2015. Obiectivele de dezvoltare promovate sunt exclusiv cele inițiate și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, formată din consilierii locali ai unităților administrativ teritoriale asociate. Realizarea acestor obiective fiind bine cunoscută de primarul Flutur, trec declarația lui neadevărată de astăzi 28.02.2019: ”zona metropolitană nu are nici un proiect eligibil” pe seama politicianismului local și a unei adversități politice inexplicabile mai ales că, prin statut, primarul municipiului Botoșani este chiar președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani”.

Pentru cei interesați de activitatea Zonei Metropolitane Botoșani se amintește în primul rând unul dintre proiectele cele mai mari din acest an. În anul 2018 a fost semnat contractul de achiziție al Studiului de Fezabilitate al proiectului ”Șoseaua de centură a municipiului Botoșani prin Curtești” (contract nr. 329/28.11.2018, urmat de emiterea ”Ordinului de începere a lucrărilor” cu nr. 342/10.12.2018). Contractul are în spate o activitate în principal tehnică, realizată pe o perioadă de 18 luni de aparatul tehnic al Zonei Metropolitane Botoșani, manageri de proiect ing. Florin Egner și ing. Florin Iorga, și cuprinde în principal elaborarea ”Caietului de Sarcini” (oferta tehnică se întinde pe 400 de pagini), ”Temei proiectului” (aprobate prin HCL 230/28.09.2017 la municipiul Botoșani și prin HCL nr. 66/22.11.2017 la Consiliul Local Curtești) și ”Notei conceptuale” nr. 367/7.09.2017 și achiziția publică finalizată într-o perioadă de 5 luni. Studiul de Fezabilitate are o valoare de 767.550 lei și vizează un proiect estimat în final la valoarea de 25 milioane de euro, un proiect integrat zonal, vital pentru dezvoltarea municipiului, a comunei Curtești și a zonei metropolitane și care nu poate fi derulat decât prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botoșani.

Derularea elaborării Studiului de Fezabilitate a avut o etapă chiar în această săptămână (Raport preliminar nr. 1), prin întâlnirea la Botoșani cu proiectantul și beneficiarii proiectului – între care Primăria municipiului Botoșani. Este a treia întâlnire de lucru la Botoșani, la care au participat din partea proiectantului: Aurelian Grigorescu –director general, lider de asociere Best Consulting & Design, Constantin Bobaru – manager de proiect Best Consulting & Design, Adrian Alexa – Șef de proiect Best Consulting & Design și din partea beneficiarului: Cosmin Ionuț Andrei – viceprimar al municipiului Botoșani, Maricel Anton – primar al comunei Curtești, Ovidiu Străchinaru – viceprimar comuna Curtești, Florin Egner – director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani” și Florin Iorga – manager de proiect.

În prima parte a întâlnirii, desfășurată la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Botoșani”, reprezentanții firmei de proiectare au prezentat patru propuneri de traseu, urmând două trasee de bază iar pentru fiecare dintre acestea sunt propuse câte două variante. Au fost evidențiate avantajele și dezavantajele fiecărui traseu. Discuțiile au abordat următoarele probleme: stabilitatea terenului și riscurile de natură geotehnică, regimul de proprietate al terenurilor de pe fiecare traseu și posibilitatea de evitare de exproprieri în zona rezidențială, posibilitățile de dezvoltare ulterioare ale zonei, vecinătăți, lungimea traseelor, viaductele și posibilitățile de „conectare” la drumurile naționale DN 29.Viceprimarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei a solicitat proiectantului obligativitatea includerii în varianta de traseu finală a realizării legăturii acestui drum ocolitor cu Parcul de Agrement Cornișa și cu șoseaua actuală spre Dorohoi și spre Ucraina. Florin Egner, directorul Zonei Metropolitane Botoșani, a ridicat problema locațiilor unor zone de dezvoltare individualizate de o parte și de alta a drumului, realizate prin parcări, utilități publice și sensuri giratorii. Primarul UAT Curtești a solicitat cu prioritate alegerea unui traseu mai scurt, motivat de situația juridică a terenurilor. Aurelian Grigorescu directorul firmei S.C. Best Consulting & Design S.R.L. a apreciat că varianta de traseu care urmează o direcție care să ocolească satul Hudum și trece pe lângă satul Mănăstirea Doamnei de pe raza UAT Curtești ar însemna o accelerare a dezvoltării UAT Curtești ca zonă urbană în mai puțin de 10÷15 ani, Curtești fiind principalul beneficiar în viitor al investiției.

Discuțiile au continuat în teren, unde s-a făcut deplasarea pentru vizionarea celor două trasee. Au fost efectuate opriri în punctele cheie ale acestora și s-a discutat cu doi proprietari locali de terenuri agricole cu plantații pomicole, care au apreciat foarte favorabil această inițiativă. Au fost analizate la fața locului soluțiile tehnice care ar putea fi adoptate precum și propunerile venite din partea beneficiarilor proiectului de investiție, care sunt în final UAT M Botoșani și UAT Curtești. Deplasarea în teren a fost urmată de o întâlnire la sediul Primăriei Curtești unde au fost ridicate documente și hărți în format digital, și a fost încheiată cu discuțiile cu Mihai Bâlbă – director, la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani. Discuțiile au urmărit clarificări privind situația juridică a unor terenuri și preluarea de documentație necesară întocmirii studiului de fezabilitate.

Următoarea etapă a proiectului va consta în prezentarea de către proiectant a soluțiilor finale pentru cele două variante de traseu, însoțite de analizele tehnice și economice din care să reiasă avantajele și dezavantajele fiecăreia din ele, urmând ca beneficiarii să aleagă varianta pentru care va fi întocmit studiul de fezabilitate. Termenul limită de finalizare a studiului de fezabilitate este 30.06.2019, următoarea etapă fiind elaborarea și aprobarea proiectului tehnic și predarea acestuia la C.N.A.D.N.R.

În acest context declarația din 28.02.2019, deci din aceeași săptămână, în întregime politicianistă, a primarului Flutur, referitor la faptul că ”Zona Metropolitană nu are proiecte” nu-și avea rostul. Faptul că Primăria Botoșani a participat direct la discuțiile privind acest raport preliminat nu lasă loc la alte comentarii. Primarul municipiului Botoșani este prin statut președinte al Zonei Metropolitane Botoșani, calitate în care el cunoaște proiectul, dar și celelalte proiecte finalizate sau aflate în derulare de către aparatul Zonei Metropolitane Botoșani în anul 2018, dintre care enumerăm: depunerea unui număr de 4 proiecte tehnice, în valoare totală de aproape 1 milion de euro pe Programul Operațional Comun România-Republica Moldova (POC RO-MD) și pe programul cu Ucraina (POC RO-UA), manageri de proiecte Iorga Florin și Raluca Glonț care vizează: 1. Reabilitarea unui Centru de Sănătate Județean la Sulița în parteneriat cu Centrul de Sănătate Drochia – R. Moldova (”Cross-border Rehabilitation Medicine” –proiect în valoare de 194.587 euro); 2. Achiziția de utilaje pentru realizarea unui sistem de asigurare ISU la Vlădeni – din ZMBT, în parteneriat cu Primăria Raionului Noua Suliță – R. Ucraina (”Cross-border cooperation for Fire & REscue services” – 2 SOFT/4.2/89, val. 331.100 euro); 3. Achiziția de instrumente muzicale și costume ”populare românești” pentru primăria Curtești din arealul ZMBT în parteneriat cu Primăria Hîjdieni din R. Moldova; 4. Achiziția de scenă mobilă și echipament sonorizare și lumini și achiziția de instrumente muzicale de către Primăria Bălușeni din arealul ZMBT și primăria orașului Noua Suliță din R. Ucraina (”Cros-border cultural cooperation” – 2 SOFT/2.1/50, val. 110.499,92 euro). Aceste proiecte au fost precedate de încheierea de parteneriate între administrațiile publice din Zona Metropolitană Botoșani și administrații publice din R. Moldova șiUcraina și realizate de aparatul tehnic al ZMBT într-o perioadă de cca 6 luni (depuse la BRCT Iași, respectiv BRCT Suceava în 30 iulie 2018, anunț publicat în 26.06.2018), proiectele fiind acum în etapa de evaluare. De altfel, acordurile de cooperare încheiate în deplasările în Moldova și Ucraina au fost urmate destul de repede și de Primăria Botoșani, prin primarul Cătălin Flutur, ele fiind importante în obținerea de finanțări; se amintește în continuare de realizarea ”Ghidului turistic al zonei metropolitane”, în conformitate cu ”Strategia de promovare turistică a ZMBT”, (poz. 35 și 36 din ”Strategia de dezvoltare a Zonei metropolitane Botoșani”), proiect elaborat și realizat într-o perioadă de 16 luni de manager de proiect ing. Florin Egner, de personalul aparatului tehnic al Zonei metropolitane și care are referenți științifici specialiști pe dr. în istorie Dănuț Prodan, dr. în istorie Corneliu Flip, prof. Petruț Pârvescu, dr. în istorie Daniel Botezatu, consultant științific pe muzeograful Gh. Median, corector pe scriitorul și omul de cultură Dumitru Lavric. A fost realizat și un pliant turistic ”Totul a început la Botoșani”, în limbile română și engleză (”It all started in Botoșani”), care a fost distribuit inclusiv la participări internaționale ale Consiliului Județean Botoșani (manageri de proiect Florin Egner, Florin Iorga și Raluca Glonț). și este finalizată versiunea în limba engleză ”Touristic Routes in the Metropolitan Area”, manager proiect Raluca Glonț, din cadrul aparatului tehnic al Zonei metropolitane. Este în derulare proiectul ”alimentare cu apă și canalizare pentru zona limitrofă Botoșani și Curtești”. Foarte important este și faptul că, începând din anul 2016 s-a realizat, la nivelul aparatului tehnic al ZMBT (manager de proiect Daniela Roșu) achiziția pe Bursa Română de Mărfuri a întregii cantități de energie electrică din consumul public pe arealul ZMBT. Cantitățile au fost de cca 9.000 de MWh anual și fac mențiunea că numai în primul an (2015/2016), când am desființat contractele vechi ale UAT-urilor și le-am făcut contracte noi pe BRM, am realizat o economie de peste 2 milioane de lei. Referitor la salariile aparatului tehnic al Zonei Metropolitane de face precizarea că este sunt net mai mici decât cele ale aparatului de specialitate al Primăriei municipiului Botoșani.

28.02.2019               Florin Egner – director al aparatului tehnic al Zonei Metropolitane Botoșani

 VARIANTE DE TRASEU PENTRU ȘOSEAUA DE CENTURĂ A MUNICIPIULUI BOTOȘANI PRIN CURTEȘTI

 DISCUȚII ÎNTRE REPREZENTANȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, APARATUL TEHNIC AL ZONEI METROPOLITANE BOTOȘANI ȘI CEI AI SOCIETĂȚII DE PROIECTARE