Zona Metropolitană Botoșani – un model de eficiență economică în administrația publică locală

Zona Metropolitană Botoșani este o asociație formată de 9 administrații publice: Botoșani, Bucecea, Bălușeni, Curtești, Mihai Eminescu, Răchiți, Roma, Stăuceni și Vlădeni, la care se adaugă din acest an și Consiliul Județean Botoșani. Scopul asocierii este dezvoltarea integrată a întregii zone, atragerea de investiții, asigurarea serviciilor de utilități publice dar și înființarea unei Universități de stat sau dezvoltarea relațiilor de cooperare transfrontalieră. Aceste obiective au fost fixate de Consiliul de Administrație al Zonei Metropolitane, care a aprobat Strategia de dezvoltare pentru perioada 2015-2020.

Zona Metropolitană Botoșani a reușit în scurt timp să devină un model de eficiență în administrația publică. Proiectul de gestionare integrată a serviciilor de utilități publice, prevăzută în stategie, a adus primele roade. Gestionarea integrată la nivelul Zonei Metropolitane Botoșani  a energiei electrice utilizate în asigurarea serviciului de iluminat public, de alimentare cu energie electrică a școlilor și a celorlalte instituții publice a adus în perioada mai 2015 – iunie 2016 aproape 2.500.000 lei profit net pentru  UAT-urile asociate, prin achiziția pe bursă a întregii cantități consumate la nivelul acestor administrații. Fiecare primărie a beneficiat din plin de avantajul asocierii, economiile la bugetul local plecând de la cca 80.000 lei  la Roma și Stăuceni până la peste 500.000 lei la Mihai Eminescu. Municipiul Botoșani a beneficiat de o economie netă de cca 300.000 lei. Numai prin economiile la bugetele proprii realizate la nivelul unui an calendaristic, UAT-urile și-au amortizat cotizația la bugetul Zonei Metropolitane pe mai mult de un deceniu. Pentru perioada iulie 2016 – iunie 2017 beneficiile urmează a fi  mai mari, estimarea acestei gestionări integrate a achizițiiei de energie electrică pe bursă în baza contractelor încheiate duce la  economii de peste 2.850.000 lei.

Alte trei obiective sunt prioritare pentru perioada următoare, și ele sunt solicitate de Consiliul Director și de Consiliul de Administrație al Zonei Metropolitane Botoșani. Primul este înființarea la Botoșani a unei Universități de stat, demersurile pentru realizarea acestui obiectiv fiind făcute și realizarea proiectului depinde acum dacă  Primăria și Consiliul local Botoșani vor reuși să pună la dispoziție o infrastructură pentru o platformă universitară, aceasta urmând să aibă rolul unui incubator pentru extensii și filiale ale unor facultăți ale învățământului universitar de stat, care vor veni în aceste condiții la Botoșani. Al doilea obiectiv îl constituie înființarea unui Parc Industrial la Bucecea. Cel de-al treilea obiectiv vizat este cooperarea transfrontalieră, o șansă în plus pentru dezvoltarea Zonei Botoșani față de celelalte zone metropolitane din România, pentru că avem vecinătățile cu Moldova și Ucraina. În perspectiva accesării programelor operaționale de cooperare transfrontalieră, Zona Metropolitană Botoșani a depus, în ziua de 29 august, un proiect vizând consolidarea capacității societății civile de accesare de finanțări europene în care aplicant este Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova. Se mai intenționează încheierea de parteneriate cu zonele Cernăuți și Bălți, cu populații de 250.000, respectiv de 150.000 locuitori, deci structuri apropiate de Zona Metropolitană Botoșani.