Roma

Comuna Roma este aşezată în partea centrală a judeţului Botoşani, fiind compusă din 2 sate, Roma, reşedinţa de comună şi Cotârgaci. Comuna Roma se află la o distanţă de 12 km de municipiul Botoşani.

Cu toate că documentele scrise despre locuirea acestui teritoriu sunt de dată recentă, urmele arheologice atestă urme de locuinţe încă din neolitic. Satul Cotârgaci este atestat documentar în anul 1833. Satul Roma este cel mai nou sat, după documentul din 1887.Comuna Roma a luat fiinţă în anul 1926.

Atestare :1926
Suprafaţă : 44.95 km²
Populaţie (2007) : 3.203
Densitate : 71 loc./km²
Sate : Cotârgaci, Roma

Conform estimărilor (INS) la 1 ianuarie 2009 populaţia stabilă a comunei Roma constituia 3392 persoane, 24.00% dintre acestea fiind sub 18 ani. Densitatea populaţiei în limitele comunei este de 64.0 locuitori/km2.
La recensământul din anul 2002, populaţia comunei alcătuia 3229 locuitori, 49.67% bărbaţi şi 50.33% femei. Persoanele sub 15 ani alcătuiau 21.06% pe când persoanele peste 59 de ani alcătuiau 29.45% din populaţia totală. În 2002 densitatea populaţiei la nivelul comunei era de 60.9 locuitori/km2.
Mai jos se prezintă structura populaţiei pe sexe şi vârstă, după limba maternă, precum şi după etnie şi confesiune în comună conform recensământului din 2002.

Grupe de vârstă

Ambele sexe

Bărbaţi

Femei

 

Număr persoane

% faţă de total

Număr persoane

% faţă de total

Număr persoane

% faţă de total

 

Sub 15 ani

680

21.06%

340

10.53%

340

10.53%

 

15 – 59 ani

1598

49.49%

852

26.39%

746

23.10%

 

60 ani şi peste

951

29.45%

412

12.76%

539

16.69%

 

Total

3229

100.00%

1604

49.67%

1625

50.33%

 

 

Structura etnică a populaţiei în comuna Roma la recensământul din 2002

 

Etnia

Număr persoane

% faţă de total

 

Români

3220

99.72 %

 

Maghiari

2

0.06 %

 

Romi (Ţigani)

7

0.22 %

 

Structura populaţiei după limba maternă în comuna Roma la recensământul din 2002

 

Limba maternă

Număr persoane

% faţă de total

Română

3219

99.69 %

Maghiară

2

0.06 %

Rromanes (Ţigănească)

7

0.22 %

Rusă-Lipoveană

1

0.03 %

Structura confesională a populaţiei în comuna Roma la recensământul din 2002

Confesiunea/Religia

Număr persoane

% faţă de total

Ortodoxă

2942

91.11 %

Reformată

1

0.03 %

Penticostală

197

6.10 %

Baptistă

2

0.06 %

Adventistă de ziua a Şaptea

76

2.35 %

Creştină după Evanghelie

3

0.09 %

Creştină de rit vechi

5

0.15 %

Altă religie

3

0.09 %